ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นหนัง ละคร การแสดง นาฏดนตรี นวนิยาย ที่ถูกนำเสนอหรือถ่ายทอด ซึ่งเปรียบเสมือนการอบรมบ่มนิสัย เป็นปัจจัยเหตุจูงใจการกระทำหรือการตัดสินใจของหลาย ๆ คนในสังคมไทยนี้ คงหนีไม่พ้นจากวรรณกรรมเรื่อง “ความรัก” และร้อยละ 99.99 ของวรรณกรรมรักนั้น เป็นความรักของ “หนุ่มสาว”

 

วรรณกรรมรักของหนุ่มสาวที่ถูกถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือและหน้าจอทีวี แม้กระทั่งการแสดงตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาคนไทยมารุ่นแล้วรุ่นเล่า

 

วรรณกรรมรักหรือนิยายที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือได้รับเลือกให้ถูกถ่ายทอดขึ้นนั้น ส่วนมาก (เกือบทั้งหมด) เป็นการดำเนินเรื่องหลักจากการผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งทางด้านชีวิตและความรักของหนุ่มสาว ไม่ว่าอุปสรรคจะหนัก จะมากมายจะแสนยากเข็น หรือแม้กระทั่งจะต้องทำผิดต่อบุพการี ดื้อรั้นสักเพียงใด แต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดวรรณกรรมเหล่านั้นจึงได้สร้างความชอบธรรมรูปแบบใหม่มาเป็นบรรทัดฐานของสังคม

 

วรรณกรรมรักที่ถูกสร้างขึ้นทำให้ความรักของหนุ่มสาวเป็นเรื่องหลัก ความรักของพ่อและแม่เป็นแค่ส่วนประกอบ

 

วรรณกรรมรักที่ถูกสร้างและปลูกฝังกันมาชั่วนาตาปี ทำให้เกิด “ความจริง” ที่ถูกพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีก ทับถมแล้วทับถมอีก ทับจากสิ่งที่ผิดกลายมาเป็นสิ่งที่ถูก (ถูกใจแต่ไร้ซึ่งความถูกต้อง) ให้เกิดขึ้นเป็นวาทกรรม (เรื่องที่เกิดขึ้นจริง) ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

 

จากวรรณกรรมที่ว่าเรื่องเรื่องรัก (ใคร่) ของหนุ่มสาว เกิดขึ้นมาบดบังวาทกรรมรัก (แท้) ของพ่อและแม่ ทำให้รากฐาน “ร้าว” ไม่แข็งแรง  หน่อและต้น หักงอ บิดเบี้ยว จนทำให้ผล (ความจริง) ที่เกิดขึ้นกลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะแก้ไขได้

 

วรรณกรรมรัก (เทียม) เหล่านี้ทำให้เกิด “รอยร้าว” แตกระแหงในทุกอณูของชีวิตในสังคมไทย


วรรณกรรมที่ถูกผ่องถ่ายซึ่งอยู่บนฐานของผลประโยชน์ของผู้นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ชม Rating กระแสความนิยม ฯลฯ นำมาซึ่งรายได้นั่นก็คือ “เงิน” ที่จะมาแบ่งสรรปันส่วนให้เกิดวรรณกรรมต่าง ๆ ส่งผ่านสู่สายตาของผู้ชมผู้ฟังทั่วสารทิศ

 

วรรณกรรมรัก (เทียม) ที่มีอยู่มากมายในสังคมไทย เบียดบังวรรณกรรมรัก (แท้) ที่ค่อย ๆ เลือนหายไปจากความคิดและความรู้สึก ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะเป็นผลทำให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคม มีกรอบแนวคิดในการดำเนินชีวิตแบบ “ร้าว ๆ” คือไม่เข้มแข็งและแข็งแรงเมื่อต้องประสบพบเจอกับสิ่งกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ “ความรัก” ความรัก (ใคร่) ที่อยู่บนผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่ง

 

วรรณกรรมรักที่ถูกใจ แต่สร้างให้จิตใจหลงลืมวรรณกรรมรักที่ถูกต้อง


วรรณกรรมรักที่ถูกใจ เกิดขึ้นและมีตอบสนองให้กับทุกเพศทุกวัย


วรรณกรรมรักที่ถูกใจ เป็นปัจจัยที่ซ่อนลึกในการจิตซึ่งเป็นเหตุแห่งการเดินสินใจดำเนินชีวิต


มาร่วมกันค้นหาและสร้างวรรณกรรมรัก (แท้) ที่ถูกต้องเพื่อช่วยแก้ไขรอยร้ายต่าง ๆ ในสังคม รวมถึงสร้างสรรค์ความเข้มแข็งและความดีงาม ให้เกิดความสุข (แท้) เกิดขึ้นกับชีวิตทุก ๆ คนกันเถอะครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ
29 ตุลาคม 2549