ขอบเขตของระบบงาน HR ยุคใหม่ มีอะไรบ้าง?


ขอบเขตของระบบงาน HR ยุคใหม่ มีอะไรบ้าง?

    งานบริหารทรัพยากรบุคคลในอดีต เป็นเรื่องของงานธุรการ การปกครองคนในองค์กรให้ถูกต้องตามกฎหมาย...แต่ทุกวันนี้ทำแค่นั้นไม่เพียงพอเสียแล้ว...บางองค์กร...งานบุคคลแบบงานประจำแทบจะไม่เหลือไว้ให้เห็น...บางแห่งจ้าง Outsource ทำให้หมด...เก็บไว้ให้ทำเฉพาะงานเชิงกลยุทธ์เท่านั้น...

     ด้านล่างนี้เป็นขอบเขตของงาน HR ยุคใหม่...ที่นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบันควรรู้เพื่อที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรให้แข่งขันและอยู่รอดได้

     ๑. HR Strategy เรื่องของแผนกลยุทธ์ของงานบุคคล ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรได้ ไม่น้อยหน้าไปกว่า แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน ฯลฯ

     ๒. Organization Development เป็นเรื่องของการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพสูง โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานในด้านต่าง ๆ ในภาพรวม เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร นวัตกรรม คุณภาพ การบริหารความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การพัฒนาที่ยั่งยืน ฯลฯ

     ๓. Competency Based Management เป็นการบริหารเชิงสมรรถนะ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการกำหนดตำแหน่งงาน การวิเคราะห์และการประเมินค่างาน รวมถึงการสรรหาและพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของตำแหน่ง

     ๔. Performance Management เป็นการบริหารผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจในแต่ละระดับ ตั้งแต่ผลงานขององค์กร หน่วยงานและตำแหน่งงาน

     ๕. Sourcing & Attraction เป็นการสรรหาและดึงดูดบุคลากร จะรวมถึงเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การจ้างงาน

     ๖. Learning & Development เป็นการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม การศึกษา การสอนงาน การจัดการความรู้ การถ่ายทอดทักษะ การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

     ๗. Career & Talent เป็นการจัดการสายอาชีพและบุคลากรผู้ที่มีความสามารถสูง การวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในองค์กร การเติบโตก้าวหน้าของคนเก่งในองค์กร

     ๘. Reward & Recognition เป็นการให้รางวัลและการยอมรับความสำคัญ การให้แรงจูงใจ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ การจ่ายเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

     ๙. Globalizing HR System เป็นระบบการบริหารคนที่เป็นสากล การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ การบริหารความแตกต่างหลากหลายในองค์กร

    ๑๐. Employee Relatino & Engagement เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันของพนักงานในองค์กร การสื่อสารพนักงานสัมพันธ์ การสร้าง HR Branding คุณภาพชีวิตในที่ทำงาน สุขภาวะในองค์กร

    ๑๑. HR System & Information เป็นการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลของพนักงาน ระบบการบริการงานบุคคล การติดตาม วัดประเมินผลในระบบ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ  แสงเงิน

๕ มีนาคม ๒๕๕๗

 

 

  

หมายเลขบันทึก: 563296เขียนเมื่อ 5 มีนาคม 2014 21:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มีนาคม 2014 21:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

ขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี