JJ14V2_8 ๑๑ หน้าที่ ของครูบาอาจารย์

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครูบาอาจารย์

 สหายของ JJ นำไปรู้จักร้านหนังสือเก่าแก่ ในเมืองชลบุรี พบหนังสือ "หน้าที่ครูบาอาจารย์" ซึ่ง พระสุธรรมเมธี ได้รวบรวมมาจาก ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ น่านำมาถ่ายทอดครับ

 สาเหตูที่นำมา เพราะได้รับคำปรึกษา จากน้องรักท่านหนึ่ง เรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี อย่างไม่เป็นธรรม ในการปฏิบัติราชการ ของวงการศึกษาที่มีรากฐานมาจาก การผลิต ครูบาอาจารย์ เก่าแก่แห่งหนึ่ง

 ครู แปลว่า ผู้ที่ศิษย์พึงเคารพ

 อาจารย์ แปลว่า ผู้ที่ศิษย์พึงประพฤติโดยเอื้อเฟื้อ

 ๑๑ หน้าที่ ครูบาอาจารย์ ประกอบด้วย

 ประการที่ ๑ แนะนำดี

 ประการที่ ๒ให้เล่าเรียนดี

 ประการที่ ๓ บอกศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง

 ประการที่ ๔ ยกย่องให้ปรากฏในชุมชน

 ประการที่ ๕ ทำความป้องกันในทิศทั้งหลาย

 ประการที่ ๖ ตั้งจิตประกอบด้วยพรมวิหาร

 ประการที่ ๗ สอนดีและคุ้มครองดีด้วยอุบายวิธีต่างๆ

 ประการที่ ๘ ต้องฉลาดในการชี้แจงเหตุผล

 ประการที่ ๙ หัดให้ศิษย์มีนิสัยรักงาน

 ประการที่๑๐ ตั้งใจวิจารณ์เหตุผลที่ปรากฎเฉพาะหน้า

 ประการที่๑๑ ต้องอบรมให้มีกำลังใจ

 ประเด็นที่น่าสนใจ

 หน้าที่ที่ประการที่ ๘ คือ การชี้แจงเหตุผล เมื่อมีเรื่องราวใดเกิดขึ้น ครูที่ดีต้อง ฉลาดที่จะชี้แจงเหตุผลให้แจ่มแจ้ง และ

 หน้าที่ประการที่ ๑๐ ตั้งใจวิจารณ์เหตุผลที่ปรากฎเฉพาะหน้า ต้องให้เหตุผลของการประเมิน หากประพฤติไม่ถูกทางต้องหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น

 ไม่ใช่การประเมิน โดย

 "ไม่มีการมอบหมายงานร่วมกัน"

 "ไม่มีการสอนงาน กระจายงาน ใดใด"

 "ไม่มีการติดตามงาน ตักเตือน แนะนำ ร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนา ใน สมรรถนะ ที่พึงมี"

 ลองมา "ลปรร" หน้าที่ ครู และ การประเมินผลการปฎิบัติงาน ของครู ครับ

JJ ฅ ฅนเดิม(270214)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะ คุณครู เจเจ

เรียน อ.จิตเจริญ ที่เคารพ

กราบขอบพระคุณครับ วิชาการ วิชาครู

เขียนเมื่อ 

เป็นแบบนี้ จริงๆ ด้วยค่ะ. คุณครู อาจารย์หมอ เจเจ

เขียนเมื่อ 

ชอบทุกประเด็นของครูบาอาจารย์

คุรุ แปลว่าหนัก

ครูเลยงานหนักครับ

อาจารย์หมอ JJ สบายดีหรือเปล่าครับ

เขียนเมื่อ 

ครูบาอาจารย์ต้องน่ารักด้วยใช่ไหมคะ