รายงานจำนวนบันทึกที่ปรากฏใน blog ในกลุ่มบล็อก ชุมชนนักศึกษาปริญญาเอก รวบรวมสถิติจนถึงวันที่ 29 ต.ค.2549 เวลา 11.00 น.ครับอันดับ
โดยรายงานเป็นช่วงของจำนวนบันทึกที่มีในบล็อก เพราะบันทึกมีการเพิ่มอยู่ตลอดเวลาครับ

 อันดับ    Blog     โดย    จำนวนบันทึกระหว่าง    

1)     KMI Thailand    Prof. Vicharn Panich    1951-1960

2)    นเรศวรวิจัย-QA-KM    ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร    411 -420
3)    DM KM Facilitator    วัลลา ตันตโยทัย    311-320
4)    ความรู้คือพลัง    นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ    291-300

5)    ข่าวประกาศ & คู่มือการใช้    ดร. จันทวรรณ น้อยวัน    281-290

6)    ความ "ในใจ"    Ka-Poom    251-260
7)    KMนักส่งเสริมการเกษตร    สิงห์ป่าสัก    241-250
8)    บ้านสุขภาพ_Go2No    นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์    221-230
9)    Dr.Achara bamras    Dr. อัจฉรา เชาวะวณิช    201-210

10)Community Based Research   จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 181 -190

 

11) -   play & play    หญิง,อ้อ,อ้อม    171-180
      -บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น    รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท    171 -180
13)    Hemato หรรษา    พี่เม่ย    161-170
   -   เล้าข้าวศึกษา    ออต    161-170
15)    วัฒนธรรมท้องถิ่น    umi    141 -150

16)  khajit's blog    นาย ขจิต ฝอยทอง    131-140

17) สำนักงาน ก.พ.เครือข่าย มข.    สำนักงานก.พ.เครือข่าย ม.ขอนแก่น  111-120
18)    effective English usage    โอ๋-อโณ    101-110
     สถาบันบำราศนราดูร    ัชรา    101-110

20)    รุจโรจน์ แก้วอุไร [จากโน้ตของผม]   รุจโรจน์    91    -100
   ความรู้ที่ควรจะต้องรู้และได้รู้    ชายขอบ    91    -100
   เรื่องเล่าจากพ่อ    ชายขอบ    91    -100
   ลานปัญญา    Handy    91    -100
   การพัฒนาองค์การ    ใบบุญ    91    -100
   ชุมชนคนชุดเขียว    ศุภลักษณ์ หิริวัฒนวงศ์    91    -100

26    PR.Library    "คนเขียนข่าว"    81    -90

27)    บ้านสาระ    นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์    71    -80
    bridge for healthy    จันทรรัตน์    71    -80
   Occupational Therapy & Leisure Management     Ajarn Supalak Khemthong    71    -80


30)    พอไหวพอดี    ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์    61-70
    NUQA Staff .. JR    เจนจิต รังคะอุไร (ตูน)    61-70
    psychology    Vij    61-70
    คนไร้กรอบ    คนไร้กรอบ    61-70


34)    เรื่องเล่าในวจก.มข.    ผศ. จงรักษ์ หงษ์งาม    51-60
    จากแดนซากุระ...สู่...พุ่มมะลิ    Mitochondria    51-60
    Blog By Mr. wichit chawaha    @ wichit chawaha    51-60
    เส้นทางเรียนรู้อันยาวไกล    ชาญวิทย์-นครศรีฯ    51-60

38)  เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ดร.กานดา รุณนะพงศา   41-50
   เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ    เรือจ้าง    41-50
    วารสารศูนย์บริการวิชาการ    นางสาว สิรินธร วงษ์ชาลี    41-50
    Nidnoi Variety    nidnoi    41-50
   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสคส.    ลิขิต    41-50
   ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเรียนปริญญาเอก    สิริพร กุ่ยกระโทก    41-50
   ห้องผู้ป่วยในกับวันอันแสนหวาน    จันทร์เมามาย    41-50

45) เรื่องเล่าของ KnowledgeVolution  ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์  31-40

    สถิติ ระเบียบวิธี และการวิจัย    ชายขอบ    31 -40
    กองกลาง มมส.     อ้อ - สุชานาถ    31-40
    สมุดบันทึกของ k-jira    k-jira    31-40
    ทรงพระเจริญ    ทิวา ราตรี    31-40
    บันทึกส่วนตัวนักศึกษาปริญญาเอก    Nongnew_Student Ph.D.(IT)    31-40
    Bright Lily    Bright Lily    31-40

52)    บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    MS Charatsri Chutachindaket    21    -30
    ฅนรักกล้วยไม้    ภูคา    21    -30
   Empirical Research    ดร. ไสว เลี่ยมแก้ว    21    -30
    ชีวิตคือการเรียนรู้    ดร. กานดา รุณนะพงศา    21    -30
    แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KM    รศ.ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย    21    -30
    หน่วยตรวจสอบภายใน ม.มหาสารคาม    audit3.    21    -30
    นครราชสีมาเขต1    วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์    21    -30
    learning&research    น.ส. กัลยา มิขะมา    21    -30
    CuLtuRaL:) gARdeN    ยอดดอย    21    -30
    Productivity Champion    นาย จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว    21    -30
    QA Innovation    qainovt    21    -30
    ฝึกตนฝนปัญญา    วิมลศรี ศุษิลวรณ์    21    -30

64    สมาชิกหอสมุด    คุณ สุวรรณา นุ่มพิษณุ    11    -20
65    ลูกช้าง ' 30    ศศิธร ติณะมาศ    11    -20
66    กิจการนักศึกษา    poopeh    11    -20
67    วิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อการเกษตรระดับท้องถิ่น    จรัณธร    11    -20
68    สร้างสังคมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    วิมลศรี ศุษิลวรณ์    11    -20
69    ภูมิปัญญา    สิงห์ป่าสัก    11    -20
70    ยุทธศาสตร์การพัฒนา    สิงห์ป่าสัก    11    -20
71    paula-network    วราภรณ์ Anonymous    11    -20
72    นู๋ ทิม เล่าเรื่องสัพเพเหระ    nutim    11    -20
73    ชนบท    นาย ชำนาญ บัวทวน    11    -20
74    คุณอำนวย BM    beeman    11    -20
75    เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ    เหน่น ณัฐวร โภคาธิกรณ์    11    -20
76    Discharge planning     นาง จุฑารัตน์ เกียรติศิริโรจน์    11    -20

77    Panda E-learning    Panda    11    -20

78    ถนน KM    รศ.พญ. ปารมี ทองสุกใส    11    -20
79    Road Safety Is No Accident    Mr. Paemit Bunnjaweht (ไม่มีนามแฝง)    11    -20
80    KPRUQA Board Chairman    Champol.O_KPRU    11    -20
81    สัพเพ เหระ เล่าสู่กันฟัง    คุณ รัตติยา เขียวแป้น    11    -20
82    งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน    สิริพร กุ่ยกระโทก    11    -20
83    มุมสบาย    เพื่อนร่วมทาง    11    -20
84    ต้มยำความคิด    ศุภลักษณ์ หิริวัฒนวงศ์    11    -20
85    Open New World    IS    11    -20

86    การจัดการความรู้ในมหาชีวาลัยอีสาน    Mr. sutthinun pratchayapruet    0-10
87    ชุมชนคนคุณภาพ    คุณ รัตติยา เขียวแป้น    0-10
88 การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคเหนือ  นายดนัย กล่าวแล้ว 0-10
89    งานนโยบายและแผน คณะทันตแพทยศาสตร์    อักษร: เล็ก ใหญ่     0-10
90    คลีนิกกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    Mr.AuN chalermwut srionlah    0-10
91    Individual Study by Torn    นาย ภาธร นิลอาธิ    0-10
92    ตำบลนอกเมือง    พระมหาศุภกร ธมฺมสาโร    0-10
93  สำเนียงต่างๆของภาษาอังกฤษ    ... ธมวุฒิ โภคาธิกรณ์    0-10
94    puangpen's blog    รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ    0-10

95    ขจิต ฝอยทอง    นาย ขจิต ฝอยทอง    0-10

96    การจัดการความรู้ภาครัฐ    พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค    0-10
97    แวบเดียว    Ms.Q    0-10
98    kanit's blog    รองศาสตราจารย์ ดร. คณิต ไข่มุกด์    0-10
99    Independent Study    รศ. วัฒนา สุนทรธัย    0-10
100    ครอบครัวตัวแสบ    Singchai    0-10
101    sorasak's blog    ผู้อำนวยการ สรศักดิ์ ไสยะหุต    0-10
102    payao's blog    นางสาว เพยาว์ วงศาโรจน์    0-10
103    สนทยา แช่มนิล    นางสาว สนทยา แช่มนิล    0    -10
104    Paisan's blog    นาย ไพสาร บุญประกอบ    0    -10
105    ชุมชนคนแมลงมัน    นส. อรรถพร ณ นคร    0    -10
106    ไอทียะลา    นาย เอกองค์ หลงราม    0    -10
107    เวทีคุณเอื้อในทัศนะคุณลิขิต    ลิขิต    0    -10
108    สถาปนิกใจดี    อ.พงศกร    0    -10
109    M-Learning    krutuk    0    -10
110    เรื่องราวของความรู้สึก    ไออุ่น    0    -10
111    ทุนทางปัญญา    บวร    0-10
112    งาน QA     ฟ้าใส    0-10
113    similan    Miss Wichura Winaitham    0-10
114    รวมสไลด์ KPRUQA    qainovt    0-10
115    ภาษาอังกฤษน่ารู้    ดวงเด่น    0-10
116    สถาปนิกสังคม    นาย ไชยยงค์ - คงตรีแก้ว    0-10
117    เรื่องเล่า..(เมื่อ)เช้านี้    Smart Nurse    0-10
118    เรื่องเล่าจากรายทาง    บวร    0-10
119    กิจการนักศึกษา    พี่ผืนฟ้า&น้องแผ่นดิน    0-10
120    KKU Innovation 2007    paew    0-10
121    โครงงานพื้นฐานอาชีพ    อรอนงค์ ชัยประเสริฐ    0-10
122    การเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี    นาย วีระศักดิ์ สุขทอง    0-10
123    ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    นาง คนึงนิตย์ หีบแก้ว    0-10
124    สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    นางสาว วิไล แจ้งบุญ    0-10
125    วงปี    มัทนา    0-10
126    thaibannok    นางสาว จารุณี ซามาตย์    0-10