Blog Ranking in Planet "ชุมชนนักศึกษาปริญญาเอก" 126 อันดับบล็อกที่มีบันทึกมากที่สุด (29 ต.ค.2549)"

รายงานจำนวนบันทึกที่ปรากฏใน blog ในกลุ่มบล็อก ชุมชนนักศึกษาปริญญาเอก รวบรวมสถิติจนถึงวันที่ 29 ต.ค.2549 เวลา 11.00 น.ครับอันดับ
โดยรายงานเป็นช่วงของจำนวนบันทึกที่มีในบล็อก เพราะบันทึกมีการเพิ่มอยู่ตลอดเวลาครับ

 อันดับ    Blog     โดย    จำนวนบันทึกระหว่าง    

1)     KMI Thailand    Prof. Vicharn Panich    1951-1960

2)    นเรศวรวิจัย-QA-KM    ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร    411 -420
3)    DM KM Facilitator    วัลลา ตันตโยทัย    311-320
4)    ความรู้คือพลัง    นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ    291-300

5)    ข่าวประกาศ & คู่มือการใช้    ดร. จันทวรรณ น้อยวัน    281-290

6)    ความ "ในใจ"    Ka-Poom    251-260
7)    KMนักส่งเสริมการเกษตร    สิงห์ป่าสัก    241-250
8)    บ้านสุขภาพ_Go2No    นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์    221-230
9)    Dr.Achara bamras    Dr. อัจฉรา เชาวะวณิช    201-210

10)Community Based Research   จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 181 -190

 

11) -   play & play    หญิง,อ้อ,อ้อม    171-180
      -บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น    รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท    171 -180
13)    Hemato หรรษา    พี่เม่ย    161-170
   -   เล้าข้าวศึกษา    ออต    161-170
15)    วัฒนธรรมท้องถิ่น    umi    141 -150

16)  khajit's blog    นาย ขจิต ฝอยทอง    131-140

17) สำนักงาน ก.พ.เครือข่าย มข.    สำนักงานก.พ.เครือข่าย ม.ขอนแก่น  111-120
18)    effective English usage    โอ๋-อโณ    101-110
     สถาบันบำราศนราดูร    ัชรา    101-110

20)    รุจโรจน์ แก้วอุไร [จากโน้ตของผม]   รุจโรจน์    91    -100
   ความรู้ที่ควรจะต้องรู้และได้รู้    ชายขอบ    91    -100
   เรื่องเล่าจากพ่อ    ชายขอบ    91    -100
   ลานปัญญา    Handy    91    -100
   การพัฒนาองค์การ    ใบบุญ    91    -100
   ชุมชนคนชุดเขียว    ศุภลักษณ์ หิริวัฒนวงศ์    91    -100

26    PR.Library    "คนเขียนข่าว"    81    -90

27)    บ้านสาระ    นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์    71    -80
    bridge for healthy    จันทรรัตน์    71    -80
   Occupational Therapy & Leisure Management     Ajarn Supalak Khemthong    71    -80


30)    พอไหวพอดี    ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์    61-70
    NUQA Staff .. JR    เจนจิต รังคะอุไร (ตูน)    61-70
    psychology    Vij    61-70
    คนไร้กรอบ    คนไร้กรอบ    61-70


34)    เรื่องเล่าในวจก.มข.    ผศ. จงรักษ์ หงษ์งาม    51-60
    จากแดนซากุระ...สู่...พุ่มมะลิ    Mitochondria    51-60
    Blog By Mr. wichit chawaha    @ wichit chawaha    51-60
    เส้นทางเรียนรู้อันยาวไกล    ชาญวิทย์-นครศรีฯ    51-60

38)  เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ดร.กานดา รุณนะพงศา   41-50
   เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ    เรือจ้าง    41-50
    วารสารศูนย์บริการวิชาการ    นางสาว สิรินธร วงษ์ชาลี    41-50
    Nidnoi Variety    nidnoi    41-50
   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสคส.    ลิขิต    41-50
   ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเรียนปริญญาเอก    สิริพร กุ่ยกระโทก    41-50
   ห้องผู้ป่วยในกับวันอันแสนหวาน    จันทร์เมามาย    41-50

45) เรื่องเล่าของ KnowledgeVolution  ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์  31-40

    สถิติ ระเบียบวิธี และการวิจัย    ชายขอบ    31 -40
    กองกลาง มมส.     อ้อ - สุชานาถ    31-40
    สมุดบันทึกของ k-jira    k-jira    31-40
    ทรงพระเจริญ    ทิวา ราตรี    31-40
    บันทึกส่วนตัวนักศึกษาปริญญาเอก    Nongnew_Student Ph.D.(IT)    31-40
    Bright Lily    Bright Lily    31-40

52)    บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    MS Charatsri Chutachindaket    21    -30
    ฅนรักกล้วยไม้    ภูคา    21    -30
   Empirical Research    ดร. ไสว เลี่ยมแก้ว    21    -30
    ชีวิตคือการเรียนรู้    ดร. กานดา รุณนะพงศา    21    -30
    แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KM    รศ.ดร. ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย    21    -30
    หน่วยตรวจสอบภายใน ม.มหาสารคาม    audit3.    21    -30
    นครราชสีมาเขต1    วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์    21    -30
    learning&research    น.ส. กัลยา มิขะมา    21    -30
    CuLtuRaL:) gARdeN    ยอดดอย    21    -30
    Productivity Champion    นาย จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว    21    -30
    QA Innovation    qainovt    21    -30
    ฝึกตนฝนปัญญา    วิมลศรี ศุษิลวรณ์    21    -30

64    สมาชิกหอสมุด    คุณ สุวรรณา นุ่มพิษณุ    11    -20
65    ลูกช้าง ' 30    ศศิธร ติณะมาศ    11    -20
66    กิจการนักศึกษา    poopeh    11    -20
67    วิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อการเกษตรระดับท้องถิ่น    จรัณธร    11    -20
68    สร้างสังคมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    วิมลศรี ศุษิลวรณ์    11    -20
69    ภูมิปัญญา    สิงห์ป่าสัก    11    -20
70    ยุทธศาสตร์การพัฒนา    สิงห์ป่าสัก    11    -20
71    paula-network    วราภรณ์ Anonymous    11    -20
72    นู๋ ทิม เล่าเรื่องสัพเพเหระ    nutim    11    -20
73    ชนบท    นาย ชำนาญ บัวทวน    11    -20
74    คุณอำนวย BM    beeman    11    -20
75    เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ    เหน่น ณัฐวร โภคาธิกรณ์    11    -20
76    Discharge planning     นาง จุฑารัตน์ เกียรติศิริโรจน์    11    -20

77    Panda E-learning    Panda    11    -20

78    ถนน KM    รศ.พญ. ปารมี ทองสุกใส    11    -20
79    Road Safety Is No Accident    Mr. Paemit Bunnjaweht (ไม่มีนามแฝง)    11    -20
80    KPRUQA Board Chairman    Champol.O_KPRU    11    -20
81    สัพเพ เหระ เล่าสู่กันฟัง    คุณ รัตติยา เขียวแป้น    11    -20
82    งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน    สิริพร กุ่ยกระโทก    11    -20
83    มุมสบาย    เพื่อนร่วมทาง    11    -20
84    ต้มยำความคิด    ศุภลักษณ์ หิริวัฒนวงศ์    11    -20
85    Open New World    IS    11    -20

86    การจัดการความรู้ในมหาชีวาลัยอีสาน    Mr. sutthinun pratchayapruet    0-10
87    ชุมชนคนคุณภาพ    คุณ รัตติยา เขียวแป้น    0-10
88 การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคเหนือ  นายดนัย กล่าวแล้ว 0-10
89    งานนโยบายและแผน คณะทันตแพทยศาสตร์    อักษร: เล็ก ใหญ่     0-10
90    คลีนิกกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    Mr.AuN chalermwut srionlah    0-10
91    Individual Study by Torn    นาย ภาธร นิลอาธิ    0-10
92    ตำบลนอกเมือง    พระมหาศุภกร ธมฺมสาโร    0-10
93  สำเนียงต่างๆของภาษาอังกฤษ    ... ธมวุฒิ โภคาธิกรณ์    0-10
94    puangpen's blog    รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ    0-10

95    ขจิต ฝอยทอง    นาย ขจิต ฝอยทอง    0-10

96    การจัดการความรู้ภาครัฐ    พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค    0-10
97    แวบเดียว    Ms.Q    0-10
98    kanit's blog    รองศาสตราจารย์ ดร. คณิต ไข่มุกด์    0-10
99    Independent Study    รศ. วัฒนา สุนทรธัย    0-10
100    ครอบครัวตัวแสบ    Singchai    0-10
101    sorasak's blog    ผู้อำนวยการ สรศักดิ์ ไสยะหุต    0-10
102    payao's blog    นางสาว เพยาว์ วงศาโรจน์    0-10
103    สนทยา แช่มนิล    นางสาว สนทยา แช่มนิล    0    -10
104    Paisan's blog    นาย ไพสาร บุญประกอบ    0    -10
105    ชุมชนคนแมลงมัน    นส. อรรถพร ณ นคร    0    -10
106    ไอทียะลา    นาย เอกองค์ หลงราม    0    -10
107    เวทีคุณเอื้อในทัศนะคุณลิขิต    ลิขิต    0    -10
108    สถาปนิกใจดี    อ.พงศกร    0    -10
109    M-Learning    krutuk    0    -10
110    เรื่องราวของความรู้สึก    ไออุ่น    0    -10
111    ทุนทางปัญญา    บวร    0-10
112    งาน QA     ฟ้าใส    0-10
113    similan    Miss Wichura Winaitham    0-10
114    รวมสไลด์ KPRUQA    qainovt    0-10
115    ภาษาอังกฤษน่ารู้    ดวงเด่น    0-10
116    สถาปนิกสังคม    นาย ไชยยงค์ - คงตรีแก้ว    0-10
117    เรื่องเล่า..(เมื่อ)เช้านี้    Smart Nurse    0-10
118    เรื่องเล่าจากรายทาง    บวร    0-10
119    กิจการนักศึกษา    พี่ผืนฟ้า&น้องแผ่นดิน    0-10
120    KKU Innovation 2007    paew    0-10
121    โครงงานพื้นฐานอาชีพ    อรอนงค์ ชัยประเสริฐ    0-10
122    การเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี    นาย วีระศักดิ์ สุขทอง    0-10
123    ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    นาง คนึงนิตย์ หีบแก้ว    0-10
124    สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    นางสาว วิไล แจ้งบุญ    0-10
125    วงปี    มัทนา    0-10
126    thaibannok    นางสาว จารุณี ซามาตย์    0-10

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ranking

หมายเลขบันทึก: 56267, เขียน: 29 Oct 2006 @ 11:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากครับ เป็นเจ้าพ่อข้อมูลจริงๆ
เขียนเมื่อ 
เป็นกำลังใจให้พี่ขจิตครับ การจัดอันดับคราวหน้าของ "ชุมชนนักศึกษาปริญญาเอก" อันดับของพี่ขจิตคงจะสูงขึ้นนะขอรับ
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณมากครับผม