เมื่อเดือนที่แล้วดิฉันกลับไปบ้านเจอสมุด "การทดสอบสมรรถภาพต้วยตนเองสำหรับวัยสูงอายุ"ของคุณพ่อ ซึ่งกองวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นผู้จัดทำมีเนื้อหาภายในเล่มโดนใจดิฉันหลายประการ จึงคิดว่าน่าจะนำมาใช้ปรับรูปแบบและเนื้อหาสมุดสุขภาพเจ้าหน้าที่ซึ่งจะหมดอายุในปีนี้(ใช้บันทึกได้ต่อเนื่อง 5ปี) แต่ความที่ดิฉันเป็นคนชอบคิดอะไรหลายๆเรื่องไปพร้อมๆกัน หลายเรื่องจึงไม่ค่อยได้ทำ(แพลน แล้วก็นิ่ง)จึงรีบขายความคิดให้คนที่ใกล้ชิด คุยกับพี่สิริพร พร้อมกับเอาตัวอย่างให้ดู ซึ่งบังเอิญอีกเช่นกันที่มีประเด็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยการแตะมือด้านหลัง(ทดสอบความอ่อนตัว)ของคนทำงานอยู่ในเล่มดังกล่าวด้วย จึงโดนใจพี่สิริพรทำให้พี่สิริพรเกิด "ปิ๊ง"ได้รับอาหารสมองขึ้นมาทันที (เพราะกำลังสมองตื้อจากPMQA) ร่างโครงการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ พร้อมทั้งแบบสอบเพื่อใช้ถามเจ้าหน้าที่ให้ด้วย(สมกับเป็นนักระบาดวิทยาจริงๆ)ให้ดิฉันไปปรึกษาทีมแพทย์กระดูกและนักกายภาพ เพื่อเก็บข้อมูลนำร่องกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสุขภาพประจำปี ดิฉันเพิ่งเจอ"หมอโอ" เมื่อ 2 วันที่แล้วจึงคุยคร่าวๆว่าได้ลองเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านกระดูก/ข้อ/กล้ามเนื้อไว้เพื่อวางแผนในการดูแลเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวในปีต่อไป "หมอโอ" ยินดี และพูด(ให้ระลึกอดีต)ว่าเราเคยคุยกันมาแล้วไง แต่เห็นพี่ปิ่งยังยุ่งๆอยู่ (เป็นอัลไซเมอร์ละมั้งเรา) เลยไม่ได้ถามต่อ จึงเหลือคุยกับ"ยุ้ย"(นักกายภาพ)อีกคน กลุ่มเสี่ยงด้านกระดูก/ข้อ/กล้ามเนื้อ จึงเป็นเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มที่เราใส่ใจจะดูแลในปีหน้า

 บันทึกนี้อยากบอกว่าธรรมะได้จัดสรร กัลยาณมิตรในการทำงานแก่ดิฉัน ทำให้แม้จะเหนื่อยแต่ก็ไม่ท้อ และยังสู้ต่อไปได้ค่ะ