ถอดรหัส เด็กวันนี้ คือ ผู้สร้างสังคมใหม่

 ฝึกสมาธิ ฝึกสติ

 ร่วมสร้างสังคม ชุมชนในเด็กๆ

 ไม้อ่อน ปัญญามั่นคง

ภาพ การฝึก AAR ในเด็ก ทบทวนการทำกิจกรรมง่ายๆด้วยการ "ฝึกให้จิตสงบนิ่ง ด้วยสมาธิ สามวันที่อยู่ร่วมกัน" คุณแม่ นั่งให้กำลังใจด้านหลัง เสริมพลังเด็กๆ เสมือนคุณอำนวย (ที่บ้าน)

ภาพ ผลงาน คุณกิจระบายความคิอ ลิขิตด้วยภาพ 

ภาพ ทีมงาน คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

JJ