กลิ่นคาวปลาที่ติดอยู่ที่หม้อและกระทะ ให้ล้างด้วยน้ำชาแก่ๆ จะช่วยให้หายเหม็นคาวได้