อยากจะฉุดรั้งความรู้สึก
เยื้อยุดความนึกคิดเอาไว้
เบี่ยงเบนสายตาให้ห่างไกล
หยุดยั้งหัวใจให้ปล่อยวาง
ไม่อยากพบเธอบ่อยบ่อย
ความผูกพันเล็กน้อยจะก่อร่าง
ไม่อยากเป็นคนกั้นกลาง
อยากอยู่ห่างห่างเธอทั้งใจกาย

นันทพร สิริลัพธ์ - แต่ง