ถ้าคุณต้องการจะแยกไข่ขาวและไข่แดง ให้ต่อยไข่ ใส่ในกรวย ไข่แดงจะยังอยู่ในกรวย ขณะไข่ขาวไหลลงมาหมด