ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อแม่ได้สั่งสมกันมายาวนาน กำลังจะเลือนหายไปในปัจจุบันกับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่ไหลบ่าเข้ามา

ถ้าไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างตั้งแต่วันนี้ การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจจะดำเนินการได้ยากยิ่งขึ้นมาอนาคต

นางเกษร แสนศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำเริงวิทยา สังกัด สพท.กาฬสินธุ์เขต 1 เผยว่า ตนได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านจากท้องถิ่นอื่นที่มีชื่อเสียงมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สาขาต่างๆ แก่คนในชุมชนและนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี ตามโครงการสืบสานงานศิลป์ด้วยภูมิปัญญาไทย และยังได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ด้วย

และทางโรงเรียนสำเริงวิทยายังเปิดโอกาสให้สถานประกอบการต่างๆในท้องถิ่น ที่ต้องการเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน และชุมชน สามารถติดต่อที่โรงเรียนสำเริงวิทยา อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ได้ตลอดเวลา