ตาปลา เป็นอาการที่ปรากฎบริเวณนิ้วเท้า เป็นตุ่มไตที่เมื่อถูกกระทบกระแทกก็จะเจ็บปวดแทบตาย ความจริงตาปลาสามารถรักษาได้ง่ายถ้ารู้เคล็ดลับ

คือ ให้เอาต้นบอนมาเผาไฟแล้วเอาไปถูที่ตาปลา ถูไปถูมา เนตรมัจฉาก็จะลอกและศีรษะหลุดเลยครับ

โดย จุก เบี้ยวสกุล จาก สมุนไพรให้คุณค่า