ร่างกายของข้าเปี่ยมล้นไปด้วยชีวิตชีวา

ความรักและสุขภาพที่สมบูรณ์

ข้าคือคนที่สมบูรณ์แบบ เพียบพร้อมและสวยงาม

ข้ารักและยอมรับในสิ่งที่ข้าเป็น

ร่างกายของข้าบ่งบอกถึงพลังงานชีวิตอันอุดมสมบูรณ์

และการฟูมฟักเลี้ยงดู

ข้าปกป้องพลังงานชีวิตที่มีค่าทุกวัน

ด้วยการฟังสัญญาณต่างๆจากร่างกายของข้าอยู่เสมอ