การสรุปรายงานทั่วไปจากโปรแกรม cm_pop ทำได้ค่อนข้างช้า การสรุปผลงานส่ง สสอ.ทำได้ช้ามาก ผิดปกติ ตั้งแต่เดือน ต.ค