อย่าเข้าใจคิดว่า สปายแวร์เป็นแค่ไวรัสคอมพิวเตอร์ นั่นเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้เพิ่มจำนวนมันเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยแพร่จากเครื่องที่เป็นแม่ข่ายไปยังเครื่องอื่น ๆ ที่ติดต่อกับแมนโดยปกติมันจะทำให้ไฟล์ส่วนตัวหรือไฟล์ปฏิบัติการเสียหายได้