เช้าวันนี้ สำนักหอสมุดได้จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของบรรณารักษ์ห้องสมุด/ห้องอ่านหนังสือคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มีผู้รับผิดชอบงานด้านนี้ของคณะต่างๆ มาร่วมทั้งหมด 13 คน (เสียดายที่ คณะมนุษย์ฯ ป่วย คณะเกษตรฯ ไม่ได้มา และคณะวิทยากรจัดการฯ ไม่ว่าง) โดยมีคุณบอย สหเวช หรือ คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์ เป็นวิทยากรกระบวนการ

           ก่อนงานเริ่ม เมื่อต้นเดือน ดิฉันได้โทรศัพท์สอบถามไปยังบรรณารักษ์คณะต่างๆ ว่าจะสามารถมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้หรือไม่ มี 2 คณะ ที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าตัวได้ คือ เกษตรฯและ ศึกษา (รายการหลังมาแก้ตัวเมื่อวานนี่เอง โทรไปแจ้งและยอมรับผิดโดยดุษฎี พร้อมกับส่ง FAX จดหมายเชิญไปอีกรอบนึง โดยความช่วยเหลือของคุณสุนิสา และคุณศรีสมบูรณ์ที่เดินหนังสือให้ด้วยตนเอง) ที่เหลือยินดีและเต็มใจมาพบปะกัน

            ส่วนวิทยากรกระบวนการนั้นได้ติดต่อไว้ทางวาจาก่อนขออนุมัติจัดกิจกรรมแล้ว ในวันหนึ่งที่บังเอิญเจอที่โรงอาหารใต้ตึก QS แบบพูดถึงโจโฉ โจโฉก็มาเลยหล่ะค่ะ คุณบอยรับปากอย่างเต็มอก เต็มใจแถมให้คำปรึกษาวิธีการจัดงานมาด้วย

           ก่อนเริ่มงาน ได้ซักซ้อมน้องๆ ในฝ่าย 2 คน คือ จรัญ และ มานะชัย ให้ช่วยเป็นคุณอำนวยเล็กๆ ในกลุ่มย่อย จรัญ เสนอให้ถ่ายวิดีโอ เก็บไว้ดูด้วย โดยจะเอากล้องของตนเองมาใช้ เนื่องจากอุปกรณ์โสตฯ ของสำนักหอสมุด ได้นำไปใช้กับกิจกรรมแนะนำการจัดห้องสมุด ที่จังหวัดหนองบัวลำพู เป็นความคิดเห็นที่ดีจริงๆ นี่คือ สิ่งที่เรียกว่า การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

           ส่วนบรรยากาศวันนี้น้องนุ้ยเล่าไว้ที่นี่  http://gotoknow.org/blog/noonui/56030 ส่วนภาพบรรยากาศจะตามมาค่ะ