มีการแสดงผลงานศิลปะ จัดเป็นนิทรรศการที่ห้องสมุด มมส. ซึ่งจัดในช่วงปิดเทอม มีนิสิตใน มมส.จำนวนน้อย

ผลงานผลิตสื่อผสมต่างๆที่ติดแสดงไว้ น่าชมทั้งนั้น จึงนำภาพผลงานส่วนหนึ่งมาแสดงไว้ ณ ที่นี้ด้วย สำหรับอีกหลายคน ที่พลาดในการไปชมผลงานดีๆในครั้งนี้กัน