มีข้อสังเกตจากรุ่นน้องที่ไปใช้บริการ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ที่ MSU Plaza เพื่อพิมพ์งาน และใช้ Internet ที่นั่น

คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ที่กำหนดเวลาไว้ให้ใช้ได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง เมื่อเปิดดูข้อมูลในเครื่อง จะมีไฟล์ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้

เมื่อคลิกเข้าไปดู พบว่า เป็นข้อมูลการค้นคว้า ข้อมูลการศึกษา รายงาน บทความ ทั้งไฟล์ Word Pdf และยังมีไฟล์มัลติมีเดีย โปรแกรม เพลง ที่ถูกดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่อง

เป็นแหล่งข้อมูลมากมาย

เป็นความรู้จากการขวนขวาย ค้นคว้าของนิสิต มมส.

ความคิดสร้างสรรค์จากรุ่นน้อง น่าจะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ เป็นคลังข้อมูลของนิสิต มมส. ได้เช่นกัน

เป็นข้อสังเกตจากคนรุ่นใหม่ จากการไปใช้บริการคอมพิวเตอร์ครับ
เป็นข้อสังเกตที่หลายครั้ง  หลายคนก็ไม่ได้นึกถึงเช่นกัน