ก่อน ทาริมฝีปากด้วยลิปสติก ควรจะใช้ดินสอเขียนขอบปาก เพื่อริมฝีปากที่ได้รูปและกันไม่ให้ลิปสติกเปรอะออกนอกขอบปาก ควรใช้ดินสอเขียนปากเสียก่อน จะช่วยเน้นให้มองริมฝีปากที่สวยได้รูป จุดหลักที่จะให้เส้นขอบปาก เข้ากับลิปสติกที่ทา ควรทาลิปสติกอย่างเบามือหรือใช้พู่กันทาลิปสติกทาบนริมฝีปาก ทำให้ลิปสติกติดสม่ำเสมอ เลือกดินสอวาดปากที่สีใกล้เคียงกับปากโดยธรรมชาติที่สุด ควรใช้ลิปสติกที่ไม่ลอกเลอะเปรอะเปื้อนปากแก้ว เมื่อเวลาดื่มเครื่องดื่ม