ต้องขอโทษด้วยนะครับ ที่ทิ้งช่วงของการเขียนบันทึกครั้งที่ 2   นานไปหน่อย(พอดียุ่ง ๆ อยู่) จากบันทึกครั้งที่แล้ว ผมได้ทิ้งท้าย กับโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพดี  เท่าที่ได้ใช้งานมา นั้นก็คือ โปรแกรม NOD32  นั้นเอง ...  แต่ก็ยังมีปัญหา สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ตั้งค่าระบบของโปรแกรมก่อนใช้งาน  ... ดูรายละเอียดเพิ่มได้จาก เว็บไซต์ www.webmart.co.th