อยากบอกใครๆ ให้รู้ว่าถ้าโรงเรียนของเรามีผู้อำนวยการโรงเรียนดีย่อมภาคภูมิใจยืดได้ในทุกระดับ พรหมคีรีพิทยาคมของเรามีผู้อำนวยการที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ที่สำคัญใจดีที่สุดเลย

คนเรียนป.โท