ความประทับใจของการได้เข้าร่วมทีมงานกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี. การประมิน รู้สึกอบอุ่นและประทับใจมากเลย เพราะได้มีพี่ ๆ ผู้อาวุโสคอยดูแล และให้คำชี้แนะอยู่เบื้องหลังตลอดเวลา ยอมรับว่าประทับใจ