ผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลองเหลง ชื่อ นายสุนทร   เพชรดี

เป็นทั้งผู้บริหารและก็เป็นน้าที่ใจดีให้คำปรึกษาได้  ถึงแม้จะมีโดนดุบ้าง