เรียน ผู้บริหารโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

               ขอบคุณที่ผู้อำนวยการอนุญาตให้มาเรียนหลักสูตร ป. โทได้

เรียนจบแล้วจะนำใบปริญญาไปอวดคะ อนุญาตให้เพิ่มงานได้

                                          จินดาภรณ์ บุญอนันต์