ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ท่านเป็นบุคคลที่ขยัน เป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ท่านมาโรงเรียนตอนเช้าทุกวัน จะมาเก็บขยะที่นักศึกษาชอบมานั่งแล้วรับประทานอาหารโดยไม่เก็บขยะ ท่านจะเก็บขยะให้ทุกวัน เป็นแบบอย่างที่ดีจนทำให้บุคลากรภายในโรงเรียนละอายใจเหมือนกัน