สังคมเด็กๆ แต่ไม่เล็กอย่างตัว

 วันนี้ช่วงบ่ายนัดทีมงาน อบต(องค์การบริหารส่วนตำบล) ศิลา มาแลก เปลี่ยน ประสบการณ์ในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นรอบ "มอดินแดง" ท่านนายกติดราชการ กำหนดการใหม่ คือ เดือนพฤศจิกายน

 แวะไปเยี่ยมยาม "การสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ สำหรับเด็กๆ" ที่ห้องประชุม ๑ เก็บภาพมาฝากครับ

 สังคมแห่งการเรียนรู้

 ต้องเริ่มเกิดที่เด็ก เด็กวันนี้คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า

 พัฒนาในวัยรุ่น

 มุ่งมั่นสร้างสรรค์ในวัยทำงาน

 เกิดปรีชาชาญในวัยกลางคน

 ทุกๆคนร่วมนำไปพัฒนาแผ่นดิน

ภาพจินตนาการของเด็กๆที่มาเข้าร่วมโครงการ ที่จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙

ภาพแนะนำ ความเป็นตัวตนของเด็กๆที่เข้าร่วมโครงการด้วยภาพของตัวเจ้าของ

ภาพบรรยากาศ การทำงานระหว่าง คูณอำนวย และ คุณกิจ 

ช่วงสุดท้าย จะมีการแจกวุฒิบัตร ให้เด็กๆและมีกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง ที่มาชื่นชมกับผลงานของ ลูกๆหลานๆครับ

JJ