ในความแตกต่างระหว่างเรา
เมื่อเธอกับฉันเข้ากันไม่ได้
ทั้ง…ทั้งที่เรามีเวลาดูใจ
แต่…ทำไมไม่เข้าใจกันสักที
บางครั้งเธอว่าดี…บางทีฉันว่าไม่
หลายครั้งก็ไม่เป็นไป…
ตามที่เราหวังกันไว้ก่อนมา
เหมือนกับฝันค่อยๆเลือนหาย
เหมือนกับสายน้ำที่ไหลจากลา
นึกแล้วก็เสียดายเวลา
ที่ดันพาให้เรามาพบกัน
สงสัย…ว่าเธอกับฉัน
คงเป็นได้แค่เพื่อนกันนะฉันว่า
ว่างๆถ้ามีเวลา…
ฉันคงหาแฟนใหม่ที่ดีกว่าเธอ

“แม่น้องโอ๊ต” - แต่ง