ตอบคำถาม

  Contact

  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรึธรรมราช

วิเคราะห์ความแตกต่างของ Blogspot และ Gotoknow ดังนี้

 Blogspot

  • จะเข้าง่ายและเร็วกว่า
  • มีรูปแบบให้เลือก สามารถจัดรูปแบบได้หลากหลายสีสัน
  • การเข้าดูเรื่องหรือเนื้อหาจะเร็วกว่าและเห็นเนื้อเรื่องได้หมดทุกเนื้อหา

Gotoknow

  • จำชื่อได้ยากและช้ากว่าในการเข้าระบบ
  • มีระบบการทำงานดีกว่า การจัดระบบน่าสนใจกว่า เช่น มีประวัติส่วนตัว แฟ้มอัลบั้ม เป็นต้น
  • การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงต่างๆต้องอาศัยความจำในการเข้าสู่ระบบ
  • ยุ่งยากในการเก็บข้อมูลหรือบันทึกข้อมูล เช่น ต้องป้อน (คำหลัก)  เป็นต้น
  • ระบบการจัดการเป็นหมวดหมู่ดีกว่า Blogspot

ทั้งสองสามารถสร้างได้หลายบล็อก แก้ไข แทรกรูปภาพได้

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

Post ID: 56034, Created: , Updated, 2013-09-06 17:36:03+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

Recent Posts 

Comments (0)