ความเห็น 90300

ก่อนทำ กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ คุณบอย ที่เสียสละเวลามาช่วยให้บรรณารักษ์เราเข้าใจกระบวนการ KM มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอวัลลภ ที่หมั่นให้กำลังใจทุกคนอย่างทั่วถึงด้วยความเมตตายิ่ง

ขอบขอบคุณน้องเตี้ย บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ รับรองจะเจอกันมากกว่านั้นแน่นอนค่ะ