การผลิตมะม่วงเพื่อการค้าที่มอเสือดุ


มะม่วงสามารถทำรายได้ดีกว่าไม้ผลชนิดอื่นและมะม่วงเป็นพืชที่ทนแล้ง การดูแลรักษาไม่ยากนัก ซึ่งเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ของตนเองที่อาศัยน้ำฝน

          การผลิตมะม่วงเพื่อการค้าที่มอเสือดุ  เมื่อเร็วๆนี้ผมมีโอกาส ไปเยี่ยมสวนมะม่วงที่เกษตรกรผลิตเพื่อการค้ามาหลายปีติดต่อกัน มีรายได้ค่อนข้างดีคือสวนของลุงพร ศักดิ์เสือ อยู่บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ ๓ บ้านมอเสือดุ ตำบลเพชรชมพู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีพื้นที่ปลูกมะม่วง จำนวน ๑๕0 ไร่

            

                

 

        ลุงพร ศักดิ์เสือ ได้เล่าให้ทีมงานฟังว่า เดิมครอบครัวประกอบอาชีพเป็นชาวไร่ ทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไร่ถั่วเขียว แต่ต่อมาราวปี พ.ศ. ๒๕๔oได้ปรับเปลี่ยนแนวคิด โดยหันมาทดลองปลูกไม้ผลหลายชนิด เช่น ลำไย มะม่วง และมะปรางหวาน แต่ก็ได้ลองผิดลองถูกมาหลายปี  พร้อมทั้งยังได้ศึกษาตลาดของไม้ผลคู่กันไป จนมาถึงปี พ.ศ.๒๕๕๓ พบว่า มะม่วงสามารถทำรายได้ดีกว่าไม้ผลชนิดอื่นและมะม่วงเป็นพืชที่ทนแล้ง การดูแลรักษาไม่ยากนัก ซึ่งเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ของตนเองที่อาศัยน้ำฝน

 

        จากประสบการณ์ของลุงพร พบว่าผลผลิตมะม่วงที่ตลาดต้องการได้แก่พันธุ์ฟ้าลั่น เขียวเสวย น้ำดอกไม้และโชคอนันต์  พ่อค้าที่มารับซื้อจะเป็นขาประจำกันมีการซื้อขายผลผลิตมะม่วงติดต่อกันหลายปี เท่าที่ทราบส่วนใหญ่ส่งออกผลผลิตมะม่วงไปยังประเทศเวียดนาม สำหรับพันธุ์น้ำดอกไม้จะทำการห่อผลด้วยเพื่อจำหน่ายเป็นผลไม้สุก

 

       การปลูกมะม่วงของลุงพร ศักดิ์เสือ จะเป็นการผลิตมะม่วงออกนอกฤดู โดยปกติผลผลิตจะออกสู่ตลาดในปริมาณมากช่วงแรกเดือนมกราคม-กุมภาพันธุ์ของทุกปี

 

       จากการที่ทางทีมงาน ได้ลงไปดูงานในสวนมะม่วงของลุงพร ในครั้งนี้ พร้อมได้สังเกตในการปฏิบัติงานในสวนและได้พูดคุยกับลุงพร พบว่า สภาพการปลูกมะม่วงของลุงพร  ซึ่งจะปลูกในพื้นที่ดอน อาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว ในช่วงที่มะม่วงออกช่อดอกจนถึงผลโต จะไม่มีการให้น้ำเลย จะปล่อยไปตามธรรมชาติ  แต่จะมีการให้ปุ๋ยเสริมทางใบ สำหรับการแต่งกิ่งนี้มีความจำเป็น จะต้องทำการตัดแต่งช่วงที่เก็บผลผลิตแล้ว

 

      สำหรับศัตรูของมะม่วงที่พบ บางปีก็จะมีหนอนผีเสื้อกัดกินดอก และมีบางช่วงระยะที่ติดผลเล็กๆจะเกิดเพลี้ยไฟระบาด  และเชื้อราเข้าผล ทำให้สีผิวของผลไม่สวย สำหรับภัยธรรมชาติ หากมีบางปีเกิดฝนตกลงมาก็จะมีผลกระทบทำให้มะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่นเกิดผลแตกเสียหายจำนวนมากเช่นกัน

  

      เดิมการตลาดมะม่วงในช่วงที่แรกที่ผลผลิตออกมาสู่ตลาดที่ผ่านมา ลุงพรก็จะบรรทุกผลผลิตมะม่วงไปจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่จังหวัดเชียงใหม่และที่ปากคลองตลาดที่กรุงเทพมหานคร ด้วยตนเองมาหลายปี พอมาถึงปี ๒๕๕๓ จะมีพ่อค้าแม่ค้า ติดต่อมาซื้อผลผลิตเองที่สวน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าขาประจำ

 

      ปัจจุบันการตลาด พอถึงช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดได้ ก็จะมีพ่อค้ามาติดต่อ สอบถามพร้อมเสนอราคาซื้อขายกันก็เป็นไปตามราคาตลาดมะม่วง  ในรอบ๑ ปีจะได้ผลผลิตประมาณ ๑00 กว่าตัน ราคาที่ขายได้ โดยเฉลี่ย ราคาที่เคยขายได้ในราคาต่ำสุดประมาณ กิโลกรัมละ ๕-๘ บาท และขายได้ในราคาที่สูงสุดประมาณกิโลกรัมละ๒0-๓0 บาท รวมรายได้ในรอบ ๑ ปี จะมีรายได้รวมจากการขายมะม่วงในสวน ประมาณ ๒-๒.๘ ล้านบาท

 

      ทุกวันนี้จะมีเกษตรกรในชุมชนของบ้านมอเสือดุ และหมู่บ้านข้างเคียง ได้เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มในการปลูกมะม่วงนอกฤดูกาล และรวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกไม้ผล(มะม่วง)จังหวัดกำแพงเพชร นับว่าเป็นการพัฒนาของกลุ่มอาชีพทางการเกษตร ที่ได้มีเป้าหมายในการผลิตสินค้าเกษตร(ไม้ผล) ที่มีการวางแผนการผลิตของตนเองให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และการตลาดสินค้าเกษตร(ไม้ผล) ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตสินค้าเกษตรเฉพาะพื้นที่อย่างลุงพร ศักดิ์เสือ แห่งบ้านมอเสือดุนี้เอง

               

                   

 

                        เมื่อเร็วๆนี้ ( ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ) มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร(นายสุรพล วาณิชเสนี )พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร(นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล) ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของลุงพรและสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง เพื่อเป็นให้กำลังใจในการผลิตสินค้าเกษตรเฉพาะที่(สวนมะม่วงนอกฤดู)  ซึ่งปัจจุบันนี้ สวนมะม่วงของลุงพร แห่งบ้านมอเสือดุ เป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดูกาล เพื่อให้ความรู้ในการผลิตมะม่วงนอกฤดูกาลแก่สมาชิกกลุ่มและบริการความรู้ให้แก่เกษตรกรที่สนใจในการผลิตมะม่วงนอกฤดูกาล ให้มีความยั่งยืนต่อไป โดยทีมงานก็จะต้องวางแผนลงไปถอดบทเรียนของคุณลุงพร ศักดิ์เสืออีกครั้งหนึ่งครับ

 

 

เขียวมรกต

๒๖ มค.๕๗

 

หมายเลขบันทึก: 560164เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2014 15:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มกราคม 2014 15:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (6)

สวนมะม่วงสวยด้วยหัวใจงามของผู้ปลูก พร้อมกับนักวิชาการเกษตรนะคะ

การสหกรณ์ยังเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับอาชีพทางการเกษตกร นะคะ

ขอบคุณครับ ครูหยินครับที่แวะมาให้กำลังใจ ณ.ปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องหาเวทีพูดคุยกับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าการเกษตร ควบคู่กับการลงไปถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรครับ

ขอบคุณอาจารย์ ดร.พจนา ครับ ที่แวะมาให้กำลังใจพร้อมให้แนวคิดด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการค้าครับ

ขอบคุณทพญ.ธิรัมภา ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจเสมอมานะครับ

ขอบคุณ คุณบุษยมาศ ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี