• วางแผนไว้แล้วว่าจะไปถ่ายรูปเทศกาลกินเจให้ได้

  • กัลยาณมิตรเช็คเส้นทางหลีกเลี่ยงขบวนแห่ให้แล้ว จึงมีที่จอดรถในซอย แล้วเดินออกมาเจอขบวนแห่ค่ะ

  • ดิฉันไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับองค์พระ พิธีการ หรือเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าใดนัก แม้กัลยาณมิตรจะอธิบายมาบ้างแล้ว (ท่านเชี่ยวชาญและมีความรู้ด้านนี้)  แต่ดิฉันไม่ได้จดให้ถูกต้อง เพราะมีชื่อเรียกเป็นจีนๆ จำยาก เกรงว่าหากนำเสนอจะผิดเพี้ยนไป จึงทำได้เพียงเก็บภาพมาฝากนะคะ

  • อ๋อ จำได้นิดหน่อย ในเรื่องการแทงเข็มของม้าทรง หรือร่างทรง

  • ท่านเล่าว่า ในสมัยโบราณม้าทรงมีการแทงเข็มตามร่างกายเพียงเล็กน้อย และใช้เข็มเพียงอันเล็กๆ เท่านั้น แต่ปัจจุบันม้าทรงได้มีการตกแต่ง การใช้อุปกรณ์ในการแทงเข็มเหล่านี้มากขึ้น  (ผิดถูกอย่างไร ขออภัยมา ณ ทีนี้ด้วย
  •  ค่ะ

 ผู้คนจะสวมใส่เสื้อสีเหลือง  กระโปรงหรือกางเกงสีขาว หรือไม่ก็สีขาวทั้งชุดกันค่ะ  ส่วนใหญ่จะใส่กันแบบนี้ เหมือนเป็นแฟชั่นชั่วคราวในช่วงเทศกาลค่ะ

ขบวนแห่ค่ะ  นอกเหนือจากศาลเจ้าสามกองแล้ว ยังมีศาลเจ้าอื่นๆ มาร่วมแห่ด้วย รวมทั้งกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะ

 แต่ละศาลเจ้า แต่ละแบบค่ะ

 ม้าทรงส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหนุ่มๆ ค่ะ

ดิฉันถ่ายรูปไป สลับกับปิดตาไปค่ะ หัวใจเต้นแรง

 

 แห่มังกรค่ะ

 นี่เป็นเกี้ยวขององค์พระประธาน ที่เสด็จมาในพิธีเพื่อโปรดสัตว์และให้พรค่ะ

 ม้าทรงของศาลเจ้าต่างๆ ค่ะ

ดิฉันถ่ายรูปไป ปิดตาไปค่ะ  ดิฉันกลัวและรับไม่ค่อยได้ ในการกรีดเลือดกันสดๆ แบบนี้ค่ะ  นี่คือพลังความเชื่อและศรัทธาของม้าทรงค่ะ

 

 

 

 

ตลอดเวลาที่ขบวนแห่ หรือองค์พระเสด็จผ่าน สังเกตุได้ว่า ชาวจีนส่วนใหญ่จะยกมือไหว้ตลอดเวลา แววตามองขบวนด้วยความศรัทธาค่ะ

 

 นักข่าวไทย/เทศ มาทำข่าวกันครึกโครมเลยค่ะ

 นี่ก็มาค่ะ

  • สิ่งที่ดิฉันได้เห็นในวันนี้ คือ พลังความเชื่อและศรัทธาของชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนชาวไทย เราจึงได้เห็นการสนับสนุนของภาครัฐ/ เอกชน/ ชาวบ้าน ในการช่วยกันสืบสานอนุรักษณ์ ประเพณี/วัฒนธรรมนี้ ให้พวกเราได้เห็น ได้รับรู้ ได้ศึกษากันในวันนี้ค่ะ