ดิฉัน เป็นหลานคนจีนที่อพยพเข้ามาจากจีนแผ่นดินใหญ่ เมือง แต้จิ๋ว ซึ่งคนจีนในประเทศไทยส่วนใหญ่อพยพเข้ามาจากเมืองนี้

คุณปู่ และคุณย่าของดิฉันอพยพเข้ามา โดยท่านทั้งสองพบแต่งงานกันโดยผู้ใหญ่เป็นคนจัดหาให้ ซึ่งก็ประมาณ 60 ปี มาแล้ว

ในสมัยก่อน ประเทศจีนไม่มีการจดทะเบียนการเกิดโดยรัฐบาล แต่ภายในหมู่บ้านแต่ละบ้านเขาจะจดกันเอาเอง โดยพ่อ แม่ จะเป็นคนเขียนเวลาตกฟาก เหมือนกับในหนังจีนกำลังภายใน และเก็บเอาไว้ที่หิ้งบูชา หากจะแต่งงานก็เอามาผูกดวงกับคนที่จะแต่งงานด้วยโดยแม่สื่อจะเป็นคนทำ