ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระบียน มีการสอบข้อเขียนควบคู่ไปกับการสอบสัมภาษณ์คนละห้อง ผู้สมัคร 39 คน เนื่องจาก 3 คนที่เราต้องการต้องมาทำงานด่านหน้าด้านบริการผู้ป่วย เราจะดูบุคลิกภาพ ใช้คำถามด้านประสพการณ์ ความอดทน

มีคำถามเกี่ยวกับศีล 5 (ทุกคนเป็นพุทธ) และธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน มีไม่ถึง30 เปอร์เซนต์ที่ตอบได้

บางคนที่เราดูดีเหมาะสมน่าจะได้ซึ่งดูจากคะแนนรวมสัมภาษณ์สูงแต่กลับทำข้อเขียนไม่ได้ดี สรุปรวมหลุดโผจากบัญชี(10คนแรก)

บางคนข้อเขียนสูงมากแต่สัมภาษณ์คะแนนไม่สูง สรุปรวมติดขึ้นบัญชี

บางครั้งเราก็อยากได้คนที่คิดว่าดี เหมาะสม เพราะคนไม่เก่งสอนได้ เราควรจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ดี