ธรรม ศาสตร์ที่ควรศึกษา

ธรรม ศาสตร์ที่ควรศึกษา และพยายามศึกษาเพื่อ

 

ทำความเข้าใจ เพื่อตนเอง

เพื่อถ่ายทอดให้ลูก คนในครอบครัว เพื่อน ลูกศิษย์หรือใครที่สนใจ

เพื่อเป็นความรู้ ความเข้าใจ เป็นดั่งภูมิคุ้มกัน เป็นยารักษาใจ กาย ให้ดำรงตนเป็นปกติ

 

เริ่มต้นอ่าน ที่นี่ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม 
โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

 

 

บันทึกไว้ในวันดี เป็นสิริมงคล

๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  กัลยาณมิตรแห่งชีวิตความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ธรรม คือธรรมชาติ คือ ปกติ ขอบคุณจ้ะ

-สวัสดีครับ

-"ธรรม ศาสตร์ที่ควรศึกษา และพยายามศึกษาเพื่อ

ทำความเข้าใจ เพื่อตนเอง

เพื่อถ่ายทอดให้ลูก คนในครอบครัว เพื่อน ลูกศิษย์หรือใครที่สนใจ

เพื่อเป็นความรู้ ความเข้าใจ เป็นดั่งภูมิคุ้มกัน เป็นยารักษาใจ กาย ให้ดำรงตนเป็นปกติ"

-ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ดีจังเลยครับ

เป็นเรื่องของกัลยาณมิตรนะครับคุณหมอ

สบายดีไหมครับ

เขียนเมื่อ 

สาธุครับ พี่หมอเล็ก ;)...

เขียนเมื่อ 

ธรรมคือธรรมชาติ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

เมื่อมีธรรมกำกับ ก่อเกิดความสงบ ความสุขแบบประณีต ตามมา

อนึ่งผู้น้อมนำธรรมไว้ในใจจะมีความมั่นใจในตนด้วยค่ะ