สติ๊เกอ์เด็กไม่ดี

เกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่มักจะได้สติ๊กเกอร์เด็กไม่ดี
 

สติ๊กเกอร์เด็กไม่ดี    เรื่องนี้เกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่มักจะได้สติ๊กเกอร์เด็กไม่ดีแต่ได้มาโดยไม่ได้ตั้งใจ

เมื่อมีเพื่อนได้สติ๊กเกอร์เด็กไม่ดีเด็กไม่ดีโดยไม่มีสาเหตุก็จะเขียนสติ๊กเกอร์ครูไม่ดี      จนในที่สุดครุก็เข้า      เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น       ส่วนเรื่องนี้คนญี่ปุ่นเป็นคนเขียนและมีภาพประกอบที่สวยงาม

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักอ่านความเห็น (0)