AAR ตลาดนัดความรู้ของ มรภ.

AAR ตลาดนัดความรู้ของ มรภ.

       ผมเคยเล่าไว้แล้ว (click) ว่า มรภ. 13 แห่งรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อเรียนรู้และประยุกต์ใช้ KM ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่บุคลากรของ อบต. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เครือข่ายนี้มี มรภ. สุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายและประสานงานกับ สคส.

       เราได้ร่วมกันจัดตลาดนัดความรู้การจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนและชุมชน   ระหว่างวันที่ 9 - 11 ต.ค.48   โดยมี ดร. ประพนธ์  ผาสุขยืด,   คุณนภินทร  ศิริไทย   และคุณธวัช  หมัดเต๊ะ  เป็นวิทยากร

       ทีมงานของ สคส. ได้ AAR กันว่าการจัดตลาดนัดความรู้ครั้งนี้ดำเนินการอย่างราบรื่นสมวัตถุประสงค์   เนื่องจากทีมงานของ มรภ. สุราษฎร์ธานีเตรียมการณ์มาเป็นอย่างดี

       หากจะมีการจัดตลาดนัดความรู้อีก   สคส. จะไม่ยอมให้จำนวนคนมาถึง 100 คนอย่างนี้   เพราะทำให้บางคนไม่ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง  

       นอกจากนั้นในโอกาสที่จะมีการประชุม ลปรร. ครั้งต่อไป   สคส. ขอแนะนำให้ผู้จัดทำความตกลง กับผู้เข้าร่วมให้ชัดเจนว่า   ผู้เข้าร่วมต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะผู้เข้าร่วม workshop    คือต้องอยู่ร่วมประชุมตลอดการประชุม   ไม่ใช่กลับไปก่อน  จนทำให้ช่วง AAR เหลือคนเพียง 30 คนอย่างคราวนี้   ซึ่งผมถือว่าเป็นการแสดงวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม   นอกจากนั้นในคราวต่อไป   ต้องแจ้งบาง มรภ. ให้เอาใจใส่

       การคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมให้ดีกว่านี้   เรามีข้อมูลว่าบาง มรภ. จัดการเรื่องคนเข้า workshop แบบไม่เอาจริงเอาจัง   ซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้อีก ผมอยากคัด มรภ. นั้นออกจากเครือข่าย   

       ขอส่งสารมายัง มรภ. สุราษฎร์ธานีว่าทาง สคส. ใคร่ขอทราบว่า   เครือข่ายฯ ต้องการเห็นผลอะไรบ้างใน 3,  6,  12,  24,  36 เดือนนับจากนี้ไป   และเครือข่ายฯ จะทำอะไรเพื่อบรรลุผลนั้น   ขอให้แจ้งทางบล็อก   แล้ว สคส. จะเสนอว่า สคส. จะจัดบริการอะไรให้อีกบ้าง   โดยในบริการครั้งต่อไปจะถือเป็นการให้บริการ consult คือมีค่าบริการครับ

วิจารณ์  พานิช
  17 ต.ค.48

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

อาจารย์สมยงค์ สีขาว( สถาบันวิจัยและพัฒนา) มรภ.เลย
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

               หนู่ได้รับการแจ้งจากท่านรองชัชจริยา ใบลี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าได้รายงานผลการขยายผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ให้ท่านคุณหมอวิจารณ์ทราบถึงความคืบหน้าของ มรภ.เลยผ่านทาง Blog ของท่าน หรือยัง? หนูก็ขออนุญาตถือโอกาสตรงนี้รายงานผลอย่างไม่เป็นทางการน่ะค่ะ.....

                   ในการอบรมKMของสคส.จัดในวันที่ 9-11 ต.ค. 48 ที่ผ่านมาทาง มรถ.เลยได้คัดผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำจำนวน 7 ท่าน ต้องเรียกว่าคัดค่ะอาจารย์... เพราะท่านรองฯชัชจริยา ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ ท่านสนใจกิจกรรมนี้มากและคาดหวังว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังกับ มรภ.เลย... และอยู่จนครบกระบวนการอบรม เพราะคิดว่าจะต้องนำมาใช้ประโยชน์จริง ๆ

               หลังจากที่กลับมาถึง มรภ.เลย ทางทีมงานที่ไปก็ได้วางแผนและจัดกระบวนการอบรมขึ้นครั้งแรกในวันที่วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2548 มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นทั้งระดับอาจารย์และผู้บริหารจำนวน 68 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการนำการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในคณะ เพื่อความเป็นเลิศของผู้เรียนและชุมชน และเพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

              ก็นับว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง เนื่องจากอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมและอยู่จนครบกระบวนการ ได้เกิดการตื่นตัวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น แต่ที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคือ จากการอบรมทางทีมงานผู้จัด ได้ให้คณะฯส่งตัวแทนเข้าร่วมคณะละ 5 คน เนื่องจากคาดหวังว่าจะเป็นวิทยากรไปขยายผลต่อในระดับคณะวิชาต่อไป แต่บางคณะวิชา ไม่ได้ให้ความสนใจ ผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ไม่ครบกระบวนการบ้างก็มี….

              ดังนั้นรุ่นที่สองที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 ม.ค. 49 นี้ ทางทีมวิทยากร KM ก็เลยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการอบรมค่ะอาจารย์ ก็จะพยายามทดลองทำไปเรื่อย ๆ ทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ใน มรภ.เลยให้ได้ อย่างน้อย อาจารย์ที่เคยผ่านการอบรมครั้งที่ 1 ไปแล้ว ก็ไปขยายผลสู่การเรียนการสอนและในท้องถิ่นได้….

ทาง มรภ.เลยต้องขอขอบคุณคุณหมอวิจารณ์มาก ที่เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้กิจกรรมที่ดี ๆ ในครั้งนี้ …..

                อาจารย์ค่ะ....อีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนว่าอาจารย์สนในกิจกรรมการจัดการความรู้ที่เห็นได้ชัดเจนมากก็คือ จากโครงการของบวิจัยปี 50 ของ วช. อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมในระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. ได้ปรับงานวิจัยของตนไปใช้ร่วมกับกระบวนการจัดการความรู้ด้วยค่ะ…. ซึ่งหนูก็คิดว่าในการดำเนินงานของ มรภ.เลย ได้ประสบความสำเร็จใน KM ในระดับที่พอใจได้ระดับหนึ่ง แต่ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ค่ะ

               ขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะที่เปิดโอกาสให้ชาวราชภัฏเลยได้รับในสิ่งที่ดี ๆ........  และปีใหม่นี้ขอให้อาจารย์ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ทุกอย่าง

                                        สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย