ความหมายของ “สิทธิ” และ “สิทธิมนุษยชน”

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เด่นหมดเลย ฮา...

          ได้มีการให้ความหมายของคำว่า  “สิทธิ” และ “สิทธิมนุษยชน”  ไว้ในทัศนะต่างๆ  ดังนี้
          “สิทธิ”  หมายถึง  อำนาจหน้าที่จะกระทำการใดๆ  ได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย  (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525)
          “สิทธิ”   หมายถึง  ความชอบธรรมที่คน ๆ  หนึ่งสามารถนำไปอ้างเพื่อคุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์ซึ่งคน ๆ  นั้นพึงมีพึงได้  (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค)
          “สิทธิมนุษยชน”  หมายถึง  สิ่งที่คนเราพึงมีพึงได้ในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์  เป็นสิทธิแรกที่มีติดตัวทุกคนมาตั้งแต่กำเนิด  ส่วนสิทธิอื่นๆ  ที่ตามมาจะขัดสิทธิมนุษยชนไม่ได้  (ดร.วีระ  สมบูรณ์  และคณะ)
          “สิทธิมนุษยชน”  หมายถึง  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายไทยหรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี  (สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#การมีส่วนร่วม#สุขภาพชุมชน#วิจัยและพัฒนา#ความเป็นธรรม#ความรู้ทั่วไป#เกร็ดน่ารู้

หมายเลขบันทึก: 5531, เขียน: 18 Oct 2005 @ 03:07 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)