ความหมายของ “สิทธิ” และ “สิทธิมนุษยชน”

  ติดต่อ

  เด่นหมดเลย ฮา...  

          ได้มีการให้ความหมายของคำว่า  “สิทธิ” และ “สิทธิมนุษยชน”  ไว้ในทัศนะต่างๆ  ดังนี้
          “สิทธิ”  หมายถึง  อำนาจหน้าที่จะกระทำการใดๆ  ได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย  (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525)
          “สิทธิ”   หมายถึง  ความชอบธรรมที่คน ๆ  หนึ่งสามารถนำไปอ้างเพื่อคุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์ซึ่งคน ๆ  นั้นพึงมีพึงได้  (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค)
          “สิทธิมนุษยชน”  หมายถึง  สิ่งที่คนเราพึงมีพึงได้ในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์  เป็นสิทธิแรกที่มีติดตัวทุกคนมาตั้งแต่กำเนิด  ส่วนสิทธิอื่นๆ  ที่ตามมาจะขัดสิทธิมนุษยชนไม่ได้  (ดร.วีระ  สมบูรณ์  และคณะ)
          “สิทธิมนุษยชน”  หมายถึง  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายไทยหรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี  (สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

หมายเลขบันทึก: 5531, เขียน: , แก้ไข, 2015-03-19 08:31:00+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การมีส่วนร่วม#สุขภาพชุมชน#วิจัยและพัฒนา#ความเป็นธรรม#ความรู้ทั่วไป#เกร็ดน่ารู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)