เวลาเราทำอะไรสักอย่าง คุณเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างไหม คือ รู้สึกว่าเหมือนมีใครกำลังมองคุณอยู่ ไม่ว่าคุณกำลังทำสิ่งใด หากคุณทำไม่ดี คุณจะรู้สึกว่ามีคนคอยจ้องดูการกระทำอันนั้นของคุณ แล้วคุณก็จะรู้สึกผิดในสิ่งที่คุณได้กระทำลงไป

   หากตรงกันข้าม คุณกระทำแต่สิ่งดี ๆ ใครที่กำลังมองคุณอยู่ก็จะชื่นชม และพร้อมที่จะช่วยให้คุณทำความดี และหากคุณไปถึงทางตันในการทำความดี ใครคนนั้นก็จะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณ

     หลายครั้งที่ผ่านมา หากผมได้ไปทำงานช่วยเหลือคน ซึ่งบางครั้งต้องการปัจจัยหรือเงินในการดำเนินการ หากเมื่อใดขาดเงินหรืองบประมาณ คิดหาหนทางอยู่ ....ผมมักจะได้เงินมาจาก..เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ......เช่น กำลังขาดงบประมาณคิดหาทางออกอยู่ ก็อาจมีคนเอาหนี้มาใช้ หรืออาจมีคนมาซื้อหรือเหมาผลิตภัณฑ์เป็นเงินที่มากพอสมควร หรือได้เงินเพิ่มพิเศษจากการทำงานเป็นต้น .......คุณเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างไหม