คุณเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างไหม

  Contact

  รู้สึกว่าเหมือนมีใครกำลังมองคุณอยู่ ไม่ว่าคุณกำลังทำสิ่งใด  

   เวลาเราทำอะไรสักอย่าง คุณเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างไหม คือ รู้สึกว่าเหมือนมีใครกำลังมองคุณอยู่ ไม่ว่าคุณกำลังทำสิ่งใด หากคุณทำไม่ดี คุณจะรู้สึกว่ามีคนคอยจ้องดูการกระทำอันนั้นของคุณ แล้วคุณก็จะรู้สึกผิดในสิ่งที่คุณได้กระทำลงไป

   หากตรงกันข้าม คุณกระทำแต่สิ่งดี ๆ ใครที่กำลังมองคุณอยู่ก็จะชื่นชม และพร้อมที่จะช่วยให้คุณทำความดี และหากคุณไปถึงทางตันในการทำความดี ใครคนนั้นก็จะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณ

     หลายครั้งที่ผ่านมา หากผมได้ไปทำงานช่วยเหลือคน ซึ่งบางครั้งต้องการปัจจัยหรือเงินในการดำเนินการ หากเมื่อใดขาดเงินหรืองบประมาณ คิดหาหนทางอยู่ ....ผมมักจะได้เงินมาจาก..เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ......เช่น กำลังขาดงบประมาณคิดหาทางออกอยู่ ก็อาจมีคนเอาหนี้มาใช้ หรืออาจมีคนมาซื้อหรือเหมาผลิตภัณฑ์เป็นเงินที่มากพอสมควร หรือได้เงินเพิ่มพิเศษจากการทำงานเป็นต้น .......คุณเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างไหม

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In 25th Anniversary Beeman

Post ID: 5526, Created: , Updated, 2013-07-25 15:52:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #บันทึก#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#จิตสำนึก#ความรู้สึก

Recent Posts 

Comments (1)

ธวัชชัย
IP: xxx.7.140.220
Written At 

บางศาสนาบอกว่า God is watching us. ;-)

แต่ผมเคยอ่าน (ผ่านๆ) หนังสือ (ในห้องสมุด) ชื่อ Flow พูดถึง positive flow กับ negative flow เป็น natural force ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ แต่ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นหลักฐานยืนยันในชีวิตประจำวันของเราเอง .... เนื้อหาอะไรประมาณนี้ละครับ อ่านมาผ่านๆ จำคนเขียนและหน้าปกไม่ได้แล้ว (ไม่ใช่ Flow เล่มนี้นะครับ)