การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การออกแบบกลุ่มเพื่อการมีส่วนร่วมสูงสุด ซึ่งกลุ่มมีหลายประเภท อาจจำเป็นแบ่งได้ 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือกลุ่มพื้นฐาน และกลุ่มที่ประยุกต์จากกลุ่มพื้นฐาน

          แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด และบรรลุงานตามที่กำหนดไว้ อธิบายได้ว่า ผู้เรียนจะสามารถมีส่วนร่วมสูงสุด หรือได้ร่วมในกิจกรรมการสอนได้มากที่สุดนั้นขึ้นอยู่ที่การออกแบบขนาดของกลุ่มหรือจำนวนสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งขนาดของกลุ่มจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นกับชนิดของงาน และความยากง่ายของงาน และในส่วนการบรรลุงาน หรือการที่ผู้เรียนสามารถทำงานได้บรรลุจุดมุ่งหมาย หรือในทางการศึกษาเรียกว่า บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้นั่นย่อมขึ้นอยู่กับการออกแบบงาน ซึ่งก็คือกิจกรรมที่ผู้สอนกำหนดขึ้นแล้วเขียนอธิบายลงในใบงาน หรือ ใบกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้เข้าใจชัดเจนและปฏิบัติได้
          การออกแบบกลุ่มเพื่อการมีส่วนร่วมสูงสุด ซึ่งกลุ่มมีหลายประเภท อาจจำเป็นแบ่งได้ 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
          1.  กลุ่มพื้นฐาน ได้แก่ กลุ่ม 2 คน (Pair Group) กลุ่ม 3 คน (Triad Group) และกลุ่มย่อยระดมสมอง (Buzz Group) กลุ่มพื้นฐานจะถูกนำมาใช้มากในการออกแบบกลุ่มสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

          2.  กลุ่มที่ประยุกต์จากกลุ่มพื้นฐาน ได้แก่ กลุ่มไขว้ (Cross-over Group) กลุ่มแบ่งย่อย (Subgroup) และกลุ่มปิรามิด (Pyramid Group)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (2)

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

 เรียนท่านอนุชา เห็นด้วยครับ กระบวนการกลุ่มในการฝึกอบรม หรือ สัมมนา เป็นวิธีการที่ ทีม KKU_KM ชื่นชมและใช้เป็นเครื่องมือมานานพอสมควรครับ ด้วยความเคารพครับ

JJ

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.244
เขียนเมื่อ 
     ผมเห็นว่าการอบรมหรือการทำที่เป็นลักษณะการอบรม (ชื่ออื่น ๆ) หากไม่ใช้กระบวนการกลุ่มเข้าช่วยการเรียนรู้ก็จะเป็นไปแบบเบา ๆ ไม่มีชีวิตชีวา ผู้เรียนก็ไม่สนุกไปด้วย-เรียนรู้ไปด้วย ก็เลยทำให้จำอะไรไม่ได้ เชื่อมโยงไม่ถูก ในที่สุดก็ไม่เกิดทักษะครับ ดังตัวอย่างที่เคยเขียนไว้ที่ สังคมสอนให้กลัวและเกลียดโรคเอดส์ จนลืมนึกไปว่าคนที่ติดเชื้อจะถูกเกลียดไปด้วย