บันทึก : ภาระงานของ beeman

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผ่านมางานมัน Overload ไม่ใช่ผมคนเดียวแต่มันเป็นทั้งภาควิชาฯ

   ภาระกิจหลักของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย คือ 1. การสอนหรือการผลิตบัณฑิต 2. การวิจัย 3.การบริการวิชาการสู่สังคม 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   ผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย จึงต้องปฏิบัติภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการบันทึกช่วยจำ ผมจึงขอเล่าหรือลปรร.กับอาจารย์ท่านอื่น ๆ บ้างครับ

  1. การสอน ในเทอมที่ผ่านมาผมมีวิชาสอนและช่วยสอนถึง 9 วิชา  ดังนี้ คือ Apiculture,  Insect Biology, Invertebrate Zoology,  Animal Biology, Cell and Molecular Biology,  Biological control,  Introductory Biology,  Palynology,  Seminar รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาวิชาการของนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 29 คน, กรรมการสหกิจศึกษา, กรรมการประจำภาควิชาฯ
  2. การวิจัย มีงานวิจัย 2 เรื่อง งานควบคุมนิสิตทำการศึกษาอิสระเพื่องานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง
  3. งานบริการวิชาการสู่สังคม ได้แก่ กรรมการดำเนินโครงการเติมให้เต็ม, กรรมการคลินิกเทคโนโลยี, กรรมการ Mobile Unit และงานที่ปรึกษากลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือตอนล่างแห่งประเทศไทย, ดูแลหน่วยวิจัยผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง, ดูแลการเลี้ยงผึ้ง,งานเขียนบทความ, งานบริการเชิงรุก ฯลฯ
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าร่วมงานทำรุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดโดยภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์

      ที่ผ่านมางานมัน Overload ไม่ใช่ผมคนเดียวแต่มันเป็นทั้งภาควิชาฯ เนื่องจากว่ามีอัตรากำลัง 23 คน แต่ลาไปโน่นไปนี่รวมทั้งลาศึกษาต่อ รวมทั้งไปเป็นผุ้บริหาร ทำให้คนทำงานมีเพียง 8-10 คนเท่านั้น และที่ผมคิดว่ามีคนน้อยคนที่ทำได้คือ ผมสอนติดต่อกัน 18 ปีกว่า โดยไม่เคยหยุดเลย (แต่อาจเป็นการคิดที่ดูจะฉลาดน้อยกว่าคนอื่นบ้างก็ได้ ในความคิดของใครบางคน) สร้างคนเป็นหมื่นคน (โดยที่แทบจะไม่กลับมาหาผมเลย) .....นี่คือบันทึกช่วยจำครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)