ความเห็น 3858

การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.244
เขียนเมื่อ 
     ผมเห็นว่าการอบรมหรือการทำที่เป็นลักษณะการอบรม (ชื่ออื่น ๆ) หากไม่ใช้กระบวนการกลุ่มเข้าช่วยการเรียนรู้ก็จะเป็นไปแบบเบา ๆ ไม่มีชีวิตชีวา ผู้เรียนก็ไม่สนุกไปด้วย-เรียนรู้ไปด้วย ก็เลยทำให้จำอะไรไม่ได้ เชื่อมโยงไม่ถูก ในที่สุดก็ไม่เกิดทักษะครับ ดังตัวอย่างที่เคยเขียนไว้ที่ สังคมสอนให้กลัวและเกลียดโรคเอดส์ จนลืมนึกไปว่าคนที่ติดเชื้อจะถูกเกลียดไปด้วย