หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning หรือ PL)

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วยแนวคิดหรือความเชื่อพื้นฐานการเรียนรู้ 5 ประการ

          แนวคิดสำคัญของกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่อาศัยกระบวนการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั่นก็คือ “กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” (Participatory Learning หรือ PL) ได้แก่ หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม การกำหนดแผนหรือลำดับขั้นตอนในการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3 ทั้งด้านคือ การสอนความรู้ การสอนเจตคติ และการสอนทักษะ โดยจะได้นำเสนอแนวคิดโดยย่อเป็นลำดับ ดังต่อไปนี้

          การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วยแนวคิดหรือความเชื่อพื้นฐานการเรียนรู้ 5 ประการ ได้แก่
          1.  เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
          2.  เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และท้าทาย
          3. เป็นการเรียนรู้ที่เน้นที่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
          4.  ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนำไปสู่ปการขยายเครือข่ายความรู้ของทุกคน ทั้งผู้เรียน และผู้สอน
          5.  เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ (พูด เขียน วาดภาพ การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ) ที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์สังเคราะห์ที่นำไปสู่ข้อสรุป หรือองค์ความรู้ใหม่
          ซึ่งหลักการเรียนรู้ที่สำคัญมี 2 ประการ ซึ่งจะเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่
          1.  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) และ
          2.  การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม (Group Process)
                ที่มา (รวมที่ link) : (ฐิดา สันตีระชัยวัฒนา, 2540; กรมอนามัย, 2545)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (6)

ครูธานินทร บุญยะกพิมพ์
IP: xxx.129.4.163
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณอนุชา หนูนุ่นมากครับที่เขียนบทความนี้ เพราะผมจะได้นำเอาไปเป็นประโยชน์ในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ในเดือน เมษายน 2549 ครับ

เอาใจช่วยครับ เขียนอีกมากๆนะครับ ยังไงก็แวะเยี่ยมที่blog ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรบ้างนะครับ

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     ยินดีครับ และดีใจที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อ ๆ ไป/เมื่อสักครู่ผมแวะไปเยี่ยมมาแล้วครับ แต่น่าจะได้ช่วยกันทำให้คึกคักนะครับ เรื่องราวในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร น่าจะมีอะไรดี ๆ เยอะ ที่จะนำมา ลปรร.กัน เอาใจช่วยเช่นกันครับ
มาฎา
IP: xxx.113.71.201
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่ลงไว้ มีรายละเอียดเพิ่มกว่านี้หรือเปล่า
จุฑาทิพย์
IP: xxx.8.120.172
เขียนเมื่อ 
อยากทราบรายละเอียดของหลักการเรียนรู้ค่ะ มีข้อมูลไหมค่ะ
จิราภรณ์
IP: xxx.121.226.162
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลไม่ชัดเจน ขอเพิ่มอีกนิดนะ

เสือเหลือง
IP: xxx.9.152.96
เขียนเมื่อ 

พอจะมีข้อมูลเยอะกว่านี้ไหมคับท่ามีก็ชวยหน่อยนะคับ  ขอบคุณคับ