น้ำผึ้งที่ได้จากผึ้งเลี้ยง แตกต่างกับน้ำผึ้งที่ได้จากผึ้งตามธรรมชาติอย่างไร ใครรู้ช่วยบอกที?

                                                                          สายลมที่หวังดี...กาญจนา