10 Blog กับอีก 2 ชุมชน คือ นี่เป็นผลพวงจากการแนะนำ ชี้แนะ และลองใช้ดู ตั้งแต่วันที่ 15-17 ต.ค. 2548 ต่อไปคือความต่อเนื่องของการบันทึก แล้วถึงจะเป็นคุณภาพในลำดับต่อจากนั้นครับ ยังไงก็ขยายต่อไปนะครับ

     Blog

     ชุมชน

          สรุป ณ ปัจจุบันชุมชน วิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข มีระบบ blog รวมตัวเชื่อมประสานอยู่ด้วนกันทั้งสิ้น 34 blog ดังนี้