คุณชายขอบ เจ้าประจำของการ Post ใน GotoKnow.org มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องว่า มีหลายบล็อกหรือว่ามีบล็อกเดียวจะดีกว่ากัน ในบันทึกชื่อ "10 Blog กับอีก 2 ชุมชน ใน 3 วัน"

ดิฉันได้แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของ Multi-blog ไว้ดังนี้นะคะ

ดิฉันคงต้องขอยืนยันคะว่า การแยกบล็อกตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันจะดีกว่ารวมเขียนทุกอย่างไว้ในบล็อกเดียวคะ โดยเหตุผลที่สำคัญสองประการคือ

  1. ทำให้รวมกับชุมชนบล็อกหรือคลังความรู้เฉพาะด้านได้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์หลักของชุมชนบล็อกและตัวบล็อกเอง ซึ่งจะทำให้ได้ความรู้ที่เป็นหมวดหมู่และมีเนื้อหาสัมพันธ์กัน
  2. ทำให้มีจุดยืนที่เด่นชัด ซึ่งจะได้กลุ่มผู้อ่านที่สนใจติดตามความรู้ในด้านนั้นๆได้อย่างชัดเจน

อันที่จริงแล้ว Bloggers โดยทั่วไป มักจะเขียนบล็อกอยู่หลายที่ด้วยกัน บางคนก็เขียนอยู่ในเว็บที่ให้บริการ Blog hosting เดียวกัน เช่น GotoKnow.org หรือ Blogger.com หรือบางคนก็เขียนกันใน Blog hosting หลายแห่ง เช่น ดิฉันเองก็มีบล็อกอยู่ที่ BlogSpirit.com, Blogger.com และ GotoKnow.org

แต่ข้อเสียของการใช้แบบนี้ คือ เราจะดูแลบล็อกเรายากหน่อย ต้องเข้าไป Blogger.com ที เข้าไป GotoKnow.org ที สุดท้ายก็ลงเอยที่ด้วยการทิ้งบล็อกคะ แต่ GotoKnow.org เข้ามาช่วยลบจุดอ่อนนี้ออกไปคะ คือ เจ้าของบล็อกมีได้หลายบล็อก ทำให้ง่ายต่อการดูแล และถ้าอยากรวมบล็อกก็สร้าง "ชุมชนบล็อก" รวบรวมบล็อกที่เราเขียนขึ้นมาก็ได้คะ เช่น ดิฉันรวมบล็อกของดิฉันไว้ที่ http://jantawan.gotoknow.org

อย่างไรก็ตาม ก็แล้วแต่ผู้ใช้คะ ถ้าอยากจะมีบล็อกเดียวเท่านั้น โดยเขียนรวมความรู้ทุกอย่างไว้ที่เดียวกันก็ได้ แต่ก็จะไม่สามารถได้ข้อดีทั้งสองข้อด้านบนนะคะ

จันทวรรณ