HA305_V7

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ลปรร ชีวิตหลังเข้าอบรม HA301 จากเพื่อนบ้าน

 ศูนย์ HACC_KKU จัดอบรมหลักสูตร HA305 สำหรับงานสนับสนุนบริการ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๑๙ ท่าน ในจำนวนนี้เป็นผู้เข้ารับการอบรมจาก โรงพยาบาลวังเวียง ถึง ๑๑ ท่าน บางท่านเคยเข้าอบรม หลักสูตร อื่นๆมาแล้ว และ ท่านที่มาจากบางโรงพยาบาลของเราเองก็เป็นท่านที่ผ่านบันไดขั้นที่ ๑ มาแล้ว เมื่อเริ่มการสัมมนา เราได้ให้ทุกท่านเขียนความคาดหวังของการมาร่วมครั้งนี้ และ "ลปรร" ชีวิตของแต่ละท่านหลังจากที่ได้ฟัง หรือ ได้พัฒนาคุณภาพ ระหว่างสองวัฒนธรรม ว่าเป็นอย่างไร สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ การไม่เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรม OD ซึ่งที่ประชุมได้ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แต่ขาดความเข้าใจในสาระ และ เป็นกิจกรรมเบื้องต้นที่นำมาสู่ การทำให้เกิด T ที่ ๑ ในการพัฒนา ซึ่งสามารถใช้ใน การจัดการความรู้ คือ  "TRUST" ตราบใดที่เราไม่เปิดใจ การทำงานร่วมกันเป็น T ที่ ๒ คือ "TEAM"ก็ไม่เกิด เราไม่นำ T ที่ ๓ คือ  "TRUTH" มาปรึกษาหารือ โดยเฉพาะ เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นทางคลินิก หรือ หน่วยงานสนับสนุนก็จะไม่เกิดการพัฒนา ซึ่งพวกเราได้เน้นว่าการนำ "HA" หรือ "เฮ็ด เอง" มาใช้ก็เป็นเครื่องมือ หรือ ตัวช่วยอย่างหนึ่งที่มี T ที่ ๔ คือ "TARGET" ที่ชัดเจน เพราะจากการ "ลปรร" หลังจากอบรมไปแล้วบางแห่งไม่ได้กลับไปทำอย่างจริงจัง ถึงแม้ บางโรงพยาบาลบางแห่งที่ผ่านการรับรองบันไดขั้นที่ ๑ ไปแล้วดำเนินกิจกรรม หัวหน้าพาทำ และ หัวหน้าพาทบทวน ไปเพียงแค่วงรอบเดียว "น่าเป็นห่วงครับ"

  JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)