ท่านที่เป็นผู้บริหารชุมชน หากต้องการใส่รูปภาพลงในช่อง "รายละเอียดของชุมชน" ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้นะคะ (โดยจะต้องทำการ upload รูปดังกล่าวขี้นไประบบก่อนแล้วนะคะ)

 1. คลิ๊กที่ แผงควบคุม > ชุมชน > แก้ไข
 2. ในช่องรายละเอียดชุมชนให้ใส่ข้อความดังนี้คะ
  <center>
  <IMG SRC="http://gotoknow.org/file/YourUserName/Yourpicture.gif">
  </center>
  โดยจะต้องแทนลิงค์ดังกล่าวด้วยลิงค์ของไฟล์รูปภาพที่ท่านได้ upload ขึ้นไปนะคะ
 3. แล้วกดเก็บบันทึก

 


รูปด้านล่าง คือตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากชุมชนบล็อกของดิฉันนะคะ