บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่

 

          สถาบันคลังสมอง จัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ ๑๗ (UGP 17)    และเชิญผมไปเป็นวิทยากรเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่”    ซึ่งคำบรรยาย และคำถาม-อภิปราย ในแต่ละรุ่นแตกต่างกัน   

 

          จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่,      หรือฟังเสียงการบรรยาย พร้อมคำถามอภิปราย ได้ที่ , โดยที่ไฟล์เสียงช่วงที่ ๒  มีคำกล่าวของผู้เข้าร่วมหลักสูตรในตอนท้ายที่ไม่มีใน narrate ppt ด้วย

 

 

วิจารณ์ พานิช

๒๖ ก.ย. ๕๖

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)