สภาผู้แทนฯ ทำผิดรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ จนขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่ง ทำให้มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

สภาผู้แทนฯ ทำผิดรัฐธรรมนูญ

ตาม แถลงการณ์นี้

วิจารณ์ พานิช

๑ พ.ย. ๕๖

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)

ระวัง
IP: xxx.120.249.231
เขียนเมื่อ 

หากวันนี้ มีผู้ทำผิดกฎหมาย ในการชุมนุมด้วยเหตุของการเมืองการปกครอง ที่เริ่มที่สามเสน อีกเล่า

กฎหมายฉบับนี้ จะให้ความเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญไม่เลือกปฎิบัติไหมเล่า

หาก ใช่ “อันตราย”สุดๆ เพราะ ทำอะไรก็ไปนิรโทษได้ ไงล่ะ.