กศน.อำเภอมัญจาคีรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.(ONIE MODEL)ระยะที่ 1

 

                   กศน.อำเภอมัญจาคีรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม. 2556 ณ กศน.อำเภอมัญจาคีรี โดยมีนายทวิช พิมพะ ปลัดอาวุโสอำเภอมัญจาคีรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.ระยะที่ 1 และมีครู กศน.เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน

                   ทั้งนี้โดยมีครูประยูร อำภาคำและครูชฎาพร จรรย์โกมลเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และครูวิไลวรรณ วงชาลี จาก กศน.อำเภอหนองเรือเป็นวิทยากรสาธิตการเรียนรู้

                   ส่วนระยะที่ 2 เป็นการปฏิบัติจริงและนำมาเสนอผลงานระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2556 โดยเรียนเชิญศึกษานิเทศก์เป็นวิทยากร

 

ขอขอบคุณ วิทยากรครูวิไลวรรณ วงชาลี ที่ได้ให้ความรู้และสาธิตการเรียนรู้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน zzzzzความเห็น (0)