Hiker

เมืองไทยนี่จะว่าไปก็ร้อนขึ้นทุกวัน... ไม่ว่าจะเป็นอากาศ ข่าวการบ้านการเมือง คนรอบข้าง หรือผู้บริหาร

จดหมายข่าวเมดสเคปมีข่าวดีเกี่ยวกับท่านที่ไม่ชอบดื่ม หรือไม่ดื่มน้ำอัดลมเย็นๆ ครับ...

การศึกษาโรคกระดูกพรุน หรือกระดูกโปร่งบางฟรามิงแฮม ทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 2,538 คน เป็นผู้ชาย 1,125 คน ผู้หญิง 1,413 คน อายุเฉลี่ย 59 ปี

อาจารย์แพทย์หญิง แคเธอรีน ซี. ทัคเคอร์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยทัฟทส์ ในบอสตัน แมสซาชูเซตส์ สหรัฐฯ พบว่า การดื่มน้ำอัดลมน่าจะมีส่วนทำให้กระดูกบางลง

การศึกษานี้วัดผลด้วยเครื่องเอกซเรย์ DEXA (เอกซเรย์ 2 ระดับที่ใช้วัดความหนาแน่นกระดูก) โดยวัดความหนาแน่นกระดูกสันหลัง และข้อตะโพก

ผลปรากฏว่า การดื่มน้ำอัดลมโคล่าไม่มีผลต่อความหนาแน่นกระดูกสันหลัง ไม่มีผลต่อความหนาแน่นข้อตะโพกในกลุ่มตัวอย่างเพศชาย แต่มีส่วนทำให้ข้อตะโพกผู้หญิงบางลง 3.7%

กลุ่มตัวอย่างผู้ชายดื่มน้ำอัดลมโคลา 6 หน่วยบริโภคต่อสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงดื่มน้ำอัดลมโคลา 5 หน่วยบริโภคต่อสัปดาห์ (1 หน่วยบริโภคประมาณ 240 มล.)

กลุ่มตัวอย่างทั้งผู้ชาย และผู้หญิงดื่มน้ำอัดลมที่ไม่ใช่โคลา 1.5 หน่วยบริโภคต่อสัปดาห์ กลุ่มควบคุมดื่มน้ำอัดลมน้อยกว่า 1 หน่วยบริโภคต่อเดือน

กลไกที่ทำให้น้ำอัดลมมีส่วนทำให้กระดูกบางลงน่าจะเป็นผลจากปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกันได้แก่

  • การดื่มน้ำอัดลมประเภทโคลาทำให้การดื่มเครื่องดื่มสุขภาพอื่นๆ ลดลง โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีแคลเซียม เช่น นม น้ำผลไม้(น้ำส้มในสหรัฐฯ มีชนิดเสริมแคลเซียมจำหน่าย) ฯลฯ
  • กาเฟอีน และกรดฟอสฟอริค (H3PO4) ยังมีผลทำให้ร่างกายขับแคลเซียมออกไปทางไต(ปัสสาวะ)มากขึ้น

 

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อ่านที่ไม่ชอบ หรือไม่ดื่มน้ำอัดลม ส่วนท่านที่ชื่นชมน้ำอัดลม...

ถ้าลดลงได้สักครึ่ง หรือเปลี่ยนไปดื่มเครื่องดื่มสุขภาพอื่นๆ ได้ก็น่าจะดีกับสุขภาพมากขึ้นเยอะเลย

ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพดี มีกระดูกแข็งแรงไปนานๆ ครับ...

     แหล่งข้อมูล :

  • ขอขอบคุณ > Laurie Barclay, MD (news author) & Charles Vega MD, FAAFP (CME author). Medscape Medical News > Regular cola intake may reduce bone mineral density in women. > http://www.medscape.com/viewarticle/545863?src=mp > October 19, 2006. // source: American Journal of Clinical Nutrition. 2006;84:936-942.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ โรงพยาลห้างฉัตร ลำปาง จัดทำ > ๑๙ ตุลาคม ๔๙.